img

Студентска практика по проект на МОН в Института по декоративни и лечебни растения – София

14.07.2021

От 12 юли в ИДЛР се провежда студентска практика на бакалаври от ЛТУ-София, по проект на МОН – BG05M2OP001-2.013-0001 "Студентски практики – фаза 2".
Практиката, която е 240 часа, се осъществява  по програма на доц. д-р Стела Димкова и включва различни задачи: участие на практикантите в научни експерименти, запознаване с технологиите за отглеждане на някои лечебни и декортивни видове и др. Сътрудничеството между Висшите учебни заведения и институтите в системата на Селскостопанска академия би помогнало за привличане на млади хора към научната дейност.