img

Срещата на президента Радев с научния екип на ДЗИ – Генерал Тошево

15.06.2020

Срещата на президента Румен Радев с научния екип на Добруджанския земеделски институт (ДЗИ) – Генерал Тошево, се проведе в рамките на посещението му от 9 юни т.г. в това най-голямо структурно звено на Селскостопанска академия. В краткия разговор с държавния глава учените, споделиха проблемите си, свързани с научно-изследователската и внедрителската дейност. Причините за тях са в недостатъчното финансиране за извършването й и в крещящата нужда от по-ефективна реклама на произведените и определено конвертируеми научни продукти на Института. „Ние произвеждаме и продаваме посевен материал с високо качество, оценено повече в Република Турция, отколкото в нашата страна“, сподели бившият директор на ДЗИ – Генерал Тошево, проф. Иван Киряков. „Работим с морално остаряла техника и апаратура. Необходим ни е допълнителен финансов ресурс за закупуване на заготовъчна техника за произведения посевен материал, за лабораторна апаратура и за провеждане на по-агресивна реклама, както това се прави в западноевропейските страни. Иначе – научен капацитет имаме“, допълни проф. Киряков.

В отговор президентът Радев сподели: „За съжаление аз бюджет не мога да Ви обещая, макар че имате моето разбиране за Вашите проблеми. В рамките на моите правомощия ще се опитам да съдействам за поставяне на тези въпроси пред съответните ведомства.“


Държавният глава оцени посещението си в Добруджански земеделски институт като изключително приятно и пожела на научния екип здраве, енергия, ентусиазъм и по-нататъшни успехи в тяхното „изкуство“.

В края на своето посещение президентът Румен Радев засади чинар край централната алея на Института.