img

Среща с Председателя на Държавния Аграрен Университет на Молдова

10.12.2019

Днес, 10.12.2019 г., се състоя среща между Председателя на ССА, проф. д-р инж. Мартин Банов, и Председателя на Държавния Аграрен Университет на Молдова, prof. Liviu Volconovici, на която се подписа меморандум между двете страни за осъществяване на съвместно сътрудничество и партньорство в областта на образованието и науката. Този меморандум ще подкрепя обмена на преподаватели и изследователи, на образователни материали и ресурси, провеждането на съвместни лекции, конференции и семинари, както и културния обмен. Бяха обсъдени и предстоящите действия за съвместно сътрудничество в рамките на програмата Еразъм+.