img

Среща с делегация от Република Южна Африка

05.06.2023

На 02.06.2023 г., на посещение в Селскостопанска академия беше делегация от Република Южна Африка в състав:  д-р Соня Вентер - директор на Института по зеленчукови, технически и медицински растения към Съвета за научни изследвания в областта на земеделието (ARC) в гр. Претория, Южна Африка, д-р Дийн Оелофсе - старши изследовател, фитопатолог в същия институт и съветника към Посолството на РЮА в София г-жа Ренске Фос. 

Гостите бяха посрещнати от проф. д-р Венера Цолова, директор на дирекция „Наука, образование, иновации и международна дейност“ в ССА. На срещата бяха представени двете институции и бяха обсъдени темите, областите и възможностите за финансиране на по-нататъшното сътрудничество между Съвета за научни изследвания в областта на земеделието на Република Южна Африка и Селскостопанска академия. И двете страни изразиха силно желание за продължаване и задълбочаване на сътрудничеството при взаимното използване, обмена и опазването на генетичните ресурси, обмена на технологии за отглеждане на селскостопански култури, както и на научни работници. 

Делегацията, посрещната и придружавана по време на престоя си в България от доц. д-р Николая Велчева и проф. д-р Цветелина Стоилова от Института по растителни генетични ресурси Садово, посети няколко института от структурата на ССА -  Националната семенна генбанка към ИРГР Садово, Института по розата и етеричномаслените култури Казанлък, Института по полски култури Чирпан, Института по зеленчукови култури Пловдив, както и Националния земеделски музей в София.

Проф. д-р Венера Цолова представя ССА

д-р Соня Вентер представя Института по зеленчукови, технически и медицински растения и възможностите за по-нататъшно сътрудничество.

Д-р Соня Вентер и д-р Дийн ОелофсеДоц. д-р Н. Велчева и проф. д-р Цв. Стоилова


В Националния земеделски музей