img

Среща на ССА с Балканския институт за устойчиво развитие и представител на Финансовия пакт за климата

14.11.2019

            На 12 ноември по предложение на Балканския институт за устойчиво развитие и CLIMATE-FINANCE PACT в Селскостопанска академия се състоя среща, на която беше представена европейската инициатива за приемане на мерки срещу климатичните промени. В дискусията участваха Цветелина Цветанова, председател на Балканския институт за устойчиво развитие, Натали Дюпон, представител на CLIMATE-FINANCE PACT и екипът на Селскостопанска академия, включващ зам. председателят на Академията проф. Виолета Божанова, главният научен секретар проф. Елена Тодоровска, директорът на дирекция „Международни отношения, връзки с обществеността и протокол“ доц. Соня Иванова, директорът на Института по почвознание, агротехнологии и защита на растенията “Н. Пушкаров“, проф. дн Ирена Атанасова и проф. Красимира Кънева. 

Финансовият пакт за климата (CLIMATE-FINANCE PACT) е историческа възможност за съвместно справяне с климатичните промени. Той е предложен от група експерти, разработили проект на договор за влагане на повече от трилион евро в борбата срещу глобалното затопляне и социалното неравенство. Пактът за финансиране на климата предлага два нови инструмента за справяне с тези предизвикателства: зелен филиал на Европейската инвестиционна банка (ЕИБ), за отпускане на заеми на държави-членки и фонд за изплащане на безвъзмездни средства в Европа, Средиземноморието и Африка. Съгласно предложението, банката ще предоставя безлихвени кредити за климатични проекти на всяка държава-членка на ЕС на стойност от 2 до 6% от БВП. 

В този контекст председателят на Балканския институт за устойчиво развитие Цветелина Цветанова в началото на срещата обяви активната си лична и управленска ангажираност с поставените от Пакта глобални проблеми на климата, обществото и човека. 

Натали Дюпон от CLIMATE-FINANCE PACT представи идеите на Пакта като цялостен план за създаване на по-зелени и по-справедливи финансови структури. Тя подчерта, че Пактът е изготвен от голяма група международни експерти в т.ч. и учени и е подписан от повече 500 парламентарни представители на различни държави, вкл. Франция, Белгия, Монако, Испания. Повече от 30 000 човека са подкрепящите го към днешна дата. 

С презентацията си по време на дискусията Натали Дюпон разкри тревожните факти около състоянието на нашата планета. „Неблагоприятните климатични условия за европейското производство на пшеница ще станат по-чести с изменението на климата”, добави Дюпон. Човешката дейност, потреблението на изкопаеми горива, вкисляването на океаните, замърсяването, обезлесяването и принудителните миграции застрашават сериозно живота на планетата“, бе нейното заключение. 

Главният научен секретар проф. д-р Елена Тодоровска изнесе презентация за спецификата на  научната дейност на институтите и центровете в ССА. Бяха представени по-подробно проектите в областта на климатичните промени, които са свидетелство за възможностите за сътрудничество между ССА и Балканския институт за устойчиво развитие на основата на финансовия Пакт. 

Изразена беше подкрепа и готовност за популяризиране на идеите на Пакта и  неговите инструменти за справяне с глобалното затопляне и социалното неравенство. Всеки от научните работници и служители в системата на Академията може да изрази личната си подкрепа за каузата, като подкрепи Пакта на сайта:

https://www.pacte-climat.net/wp-content/uploads/2019/03/Treaty_Finance_Climatw_Pact.pdf 

Срещата в Централното управление на Академията бе една ползотворна стъпка в тази посока. В най-близко време се очаква провеждане на нови срещи с широко представителство на научната общност от ССА и Балканския Институт за устойчиво развитие.