img

Специалисти от ИЗК "Марица" в уебинар на НССЗ за зеленчукопроизводители

09.07.2020

Участие в уебинар на тема „ОСОБЕНОСТИ ПРИ ОТГЛЕЖДАНЕ НА НЕТРАДИЦИОННИ ЗА СТРАНАТА ЗЕЛЕНЧУКОВИ КУЛТУРИ – СПЕЦИФИКА ПРИ ТОРЕНЕ И СХЕМИ НА ЗАСАЖДАНЕ на проф. д-р Хриска Ботева и гл. ас. д-р Цветанка Динчева по проект „Свързани в мрежи европейски ферми за стимулиране на взаимното обогатяване на знанията и използването на иновации чрез демонстрации (Networking European Farms to Enhance Cross Fertilisation and Innovation Uptake through Demonstration” (NEFERTITI). Работен пакет 7 "Подобряване на ефективността на хранителните вещества в градинарството"“("Improved nutrient use efficiency in horticulture") по Програма Хоризонт 2020 (Рамкова програма на ЕС за научни изследвания и иновации). НССЗ ръководи и координира  изпълнението на дейностите. 

Проектът има за цел да създаде тясно свързана мрежа от демонстрационни и пилотни ферми, за подобряване на обмена на знания и взаимното обучение между участниците в демонстрационните събития, както и ефективно внедряване на иновации в селскостопанския сектор чрез взаимни демонстрации на техники организирани по теми.

Събитието е организирано от Националната служба за съвети в земеделието със съдействието на Институт по зеленчукови култури  “Марица”, Пловдив. На уебинара ще се представят резултати от изследвания, проведени в Институт по зеленчукови култури “Марица” с нетрадиционни за страната зеленчукови култури пред фермери и дребни производители с цел разширяване на знанията за отглеждането им.

Манголд

Артишок

Аспержа

Събитието е качено на следния линк: https://www.naas.government.bg/bg/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/4520

Изисква се предварителна регистрация. Можете да изпратите въпроси към лекторите при регистрация или да ги зададете по време на уебинара.

Повече прочетете тук.