img

Сорт „Венера“ на Институт по земеделие - Карнобат – пролетен фуражен ечемик с висока продуктивност и устойчивост

13.03.2020

Пролетен фуражен ечемик сорт Венера на Института по земеделие (ИЗ) в гр. Карнобат, получи една от наградите Грамота, връчени на Селскостопанска академия в категорията „Сортови семена и посадъчен материал ” от Конкурса за иновации на Международната селскостопанска изложба АГРА 2020. Новият сорт е ценен научен продукт за ефективно задоволяване производството от пролетни култури и осигуряване на качествен фураж за животните в планинските и полупланински райони. Предимствата му са във високата продуктивност и хранителната стойност на зърното, в съчетание с голямата му устойчивост на болести. Проявява и отлична сухоустойчивост. Защитен е и със сертификат за собственост от Патентно ведомство в България.

Сорт Венера е признат за оригинален през 2016 г. Стъблото му е средно високо – 90-95 сm, здраво и еластично, с висока устойчивост на полягане. Притежава клас, къс 7-8 сm, средно плътен, с дълги осили. Зърното му сламеножълто, елипсовидно, без окосмяване на коремната бразда, добре изхранено, с маса на 1000 зърна средно 43.0 g. Венера е средноран сорт, който узрява наравно със стандартите. Показва много висока устойчивост на болести, като са отчетени минимални поражения (1%) от брашнеста мана, кафява ръжда (от 2 до 10%) и отсъствие на поражения от черна ръжда, ленточна болест и фузариум по класа. Сортът притежава много висока агрономическа сухоустойчивост, висока устойчивост на полягане и пречупване на класа от класовата шийка. Високопродуктивен сорт, със среден добив 567 kg/da, което е с 12,9% повече от стандарта Skarlet. 

Венера притежава и добри качества на зърното. Хитролитровата маса достига до 68.1 kg. Сортът формира зърно с висока хранителна стойност, а съдържанието на протеин достига до 17.4%. 

Предимствата на сорта са в биологичния му тип на развитие (сее се напролет), във високата му продуктивност и хранителна стойност на зърното в съчетание с много висока устойчивост на болести и сухоустойчивост.

Негов създател е авторският колектив проф. Драгомир Вълчев и проф. Дарина Вълчева от ИЗ в гр. Карнобат. „Чувстваме се удовлетворени, защото това е едно предизвикателство към производителите. През последните години на нашия и на външния пазар (особено в Турция) много се търсят семена от пролетен ечемик. „Създадохме сорт пролетен фуражен ечемик и фирмите, които са сключили договор с нас проявяват активност и купуват високи категории семена, например базови”. Така проф. Дарина Вълчева обясни значението, икономическата перспектива и ползи от създадения пореден конвертируем научен продукт в ИЗ – Карнобат, като структурно звено към Селскостопанска академия.