img

Сорт Сашец – високодобивна пшеница от най-висок клас на ИРГР – Садово и ИПК – Чирпан

17.03.2020

Награда в раздел „Научна дейност и разработки“ от Конкурса за иновации на Международната селскостопанска изложба АГРА 2020 получи колективът от учени от Института по генетични ресурси (ИРГР) „Константин Малков“ в град Садово и от Института по полски култури (ИПК) в град Чирпан. Признанието е за новия сорт високодобивна, икономична и устойчива на полягане и някои важни болести пшеница клас А Сашец. Иновацията е резултат на задълбочен съвместен труд на селекционерите от двете научни звена към Селскостопанска академия (ССА) - доц. д-р Златина Ур - ръководител на Отдел „Селекционно-генетичен и сортоподдържане към ИРГР и проф. д-р Виолета Божанова от ИПК – Чирпан. В авторския колектив участват и по-младите изследователи от ИРГР- Садово: гл. ас. д-р Радослав Чипилски и ас. д-р Евгений Димитров от секция „Селекция и генетика“, ас.Теодора Ангелова - от областта на научните изследвания, свързани с „Проучване на технологичните качества при зърнено-житни култури“ и земеделски техник Магдалина Костова. 

Като най-важно иновативно предимство на сорта се признава съчетанието на високо качество и добър потенциал за добив, както и ефективното използване на азота за формиране на единица продукция. Това съчетание ще доведе до снижаване на себестойността и по-добри икономически резултати за фермерите. Сорт Сашец е с много добра продуктивна братимост, със средноедро зърно и с дълъг, много добре озърнен клас. Хлебопекарните му качества са отлични, сочат още характеристиките му предоставени от Института по генетични ресурси в град Садово.

Обикновената зимна пшеница Сашец има лежаща розетка. Тя е средно ран сорт, изкласява 2-3 дни след сорт Садово. Вегетационният му период за годините на изпитване е 214 дни, като варира от 209-233 в зависимост от метеорологичните условия. Посевите, които формира, са гъсти и изравнени, като на квадратен метър се развиват около 730-750 класоносни стъбла. Височината на стъблото е около 90-95 сm. Стъблото е изправено вертикално, т.е. сортът е устойчив на полягане. Притежава и устойчивост на оронване – плевите му са средно разтворени – наравно на стандарта. Толерантен е на кафява ръжда и брашнеста мана по пшеницата и устойчив на черна и жълта ръжда. Притежава много добра студоустойчивост и сухоустойчивост.

Характеризира се с едро зърно – абсолютна маса около 43-47 g. Хектолитровата му маса е равна до тази на Садово – 72-78 kg/hl. Сорт Сашец притежава и високи стойности на добив мокър глутен в границите от 28,48% до 35,5% с отпускане на глутена от 5,5 mm of 7,5 mm и число на хлебопекарна сила от 60 до 74 (or), показват анализите на неговите създатели - учените от двата института към ССА.

Направените тригодишни пълни технологични проучвания на Изпълнителната агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол (ИАСАС), които са почти идентични с тези на институтите, водят до заключението, че сорт Сашец е с много добри технологични показатели и отговаря напълно на изискванията на ИАСАС за група на качествените пшеници. 

Сортът е както висококачествен, така и с добра добивност. В Садово средно за четиригодишен период на сортоизпитване в КСО от него е получен добив зърно от 7,07 t/ha. Това е отлично съчетание на сорт от група А, където се наблюдава отрицателна корелация между качество и добив.