img

Сертифицираните сортове на Селскостопанска академия през 2019 г.

30.10.2019

Новите сортове на Селскостопанска академия, които получиха сертификати на Патентното ведомство през 2019 г., са: сортовете череши: „Алекстон“ ; „Васиника“, „Дима“ и ябълка сорт „Сияна“ на Института по земеделие – Кюстендил; сорт тютюн „Крумовград 56“ на Опитна станция по тютюна – Хасково; памук сорт „Пирин“ на Института по полски култури – Чирпан; сортовете зимен многореден ечемик „Фанагория“ и „Ахинора“ на Института по земеделие – Карнобат и сортовете лоза „Кристален“ и „Мискет Викинг“ на Института по земеделие и семезнание „Образцов чифлик” – Русе.