img

Семинар за средно ранно производство на домати и пипер проведоха ОСЗ в Източните Родопи – Кърджали, ИЗК „Марица”- Пловдив и НССЗ

20.09.2022

Три сорта на Института по зеленчукови култури „Марица” (ИЗК)  Пловдив на Селскостопанска академия, се изпитват за първа година в опитното поле в Джебел на Опитната станция по земеделие в Източните Родопи /ОСЗИР/ в Кърджали, също научно звено от структурата на Академията. Това са пипер Ивайловска капия и домати Копнеж F1 и Прометей.

Сортовете, както и технологиите на отглеждането им, бяха представени на семинар с демонстрация от проф. д-р Хриска Ботева от ИЗК „ Марица” и от гл. ас. д-р Елица Благоева от Опитната станция в Кърджали. Събитието бе организирано от ТОО - Кърджали на НССЗ и Опитната станция по земеделие в Източните Родопи в Кърджали, с подкрепата на хъб България на мрежа №7 „Подобрена ефективност за използване на хранителни вещества в градинарството” на проект NEFERTITI.

Голям бе интересът към темата на форума „Средно ранно производство на домати и пипер. Ефективно използване на хранителните вещества”. В инициативата се включиха зеленчукопроизводители от цялата област и от Разград. Присъстваха също така и голяма група ученици от Професионалната гимназия „Руска Пеева” в Джебел.

Проф. д-р Хриска Ботева запозна участниците с агроклиматичните и почвените условия, подходящи за средно ранно производство на пипер и домати, както и с особеностите в технологията на отглеждането им. Д-р Елица Благоева сподели преките си впечатления за развитието на новите сортове в условията на Източните Родопи през 2022 г. Дискутирани бяха въпроси относно прилаганите растително-защитни мероприятия, методите за справяне с неблагоприятните климатични условия през летните месеци в региона, както и някои проблеми, свързани с прибирането на продукцията.

Всички участници в семинара се обединиха върху важността на регионалните проучвания при въвеждането на новите сортове и технологии в България.