img

Семинар по Програма „Еразъм+“

18.12.2019

На 16 декември 2019г. в Аула „Максима“ на Минно-геоложки университет "Св. Иван Рилски" се проведе семинар по Програма „Еразъм+“ на Селскостопанска Академия. На семинара присъства ръководството на ССА, участници в проведените през 2019 година мобилности, колеги и гости. Председателят на ССА проф. д-р инж. Мартин Банов приветства участниците в семинара и обяви, че активността на Академията по отношение усвояването на средства от програми се увеличава, като има увеличение на бюджета на Програма „Еразъм+“ за следващия период и постъпление на над 800 хиляди лева по проекти към Фонд „Научни изследвания”, спечелени от институтите на ССА. Главният научен секретар проф. Тодоровска пожела на участниците осъществяване на още по-добро сътрудничество и реализиране на нови контакти, знания и умения през следващия проект по Еразъм. Заместник-председателят на ССА проф. Божанова също поздрави присъстващите, като се обърна към тях с мотото „Веднъж Еразъм – завинаги Еразъм” и подчерта важността на програмата за кариерното развитие на учените. 

Координаторът по проекта, главен експерт от дирекция „Наука, образование и иновации” г-жа Нина Йолова, изнесе информация за осъществените мобилности през 2019 година – техният брой, участващите в обмена структурни звена на ССА, посетените програмни държави и подписаните междуинституционални споразумения за партньорство в сферата на висшето образование и науката. На присъстващите беше представена информация за предстоящите приеми на заявления за кандидатстване за участие в мобилности, а също така и новите моменти по Програма „Еразъм+“.

Проф. д-р Венера Цолова, директор на дирекция „Наука, образование и иновации”, представи накратко непосредствено предстоящите през 2020 г. покани за проекти по програмата на ЕС за научни изследвания и развитие „Хоризонт 2020” като свързващо звено в международното изследователско пространство и възможност за контакти за осъществяване на мобилности по програма Еразъм, както и характерните за следващата програма на ЕС „Хоризонт Европа” основни инструменти и нововъведения. 

В обявената по програма част от събитието „Споделяне на добри практики” участие с кратки презентации взеха доц. д-р Цветелина Стоилова от ИРГР „К. Малков“, гр. Садово, проф. д-р инж. Теодора Попова от ИЖН, гр. Костинброд, гл. ас. д-р Елица Атанасова от ОСЗ Източни Родопи и ас. Божура Фиданска от ИАИ, гр. София, като участник в практика на докторант в Република Севeрна Македония. Доцент Стоилова разказа за преподавателската дейност, която е осъществила в Университета на гр. Фуншал в областта на запазване на генетичните ресурси на остров Мадейра, Испания. Професор Попова описа дейността на Центъра по технологии на месото в град Оуренсе, Испания и активностите, в които е взела участие с цел повишаване на своята квалификация като експерт в областта на технологията на месото, и три важни резултата от осъществената мобилност, единият от които е съавторство в книга. Главен асистент Атанасова сподели изключително интересни моменти от своя престой в Университета в Перуджа, в „зеленото сърце” на Италия, университет на повече от 1000 години, включително отглеждане на трюфели и фестивал за поддържане на фасадите на домовете.