img

Семинар на тема „Иновативни решения в производството на здравословна и устойчива храна“ по време на АГРА 2024

27.02.2024

Като част от деловата програма на ССА, бе проведен семинар на тема „Иновативни решения в производството на здравословна и устойчива храна“ с участието на учени от Институт по консервиране и качество на храните и Институт по криобиология и хранителни технологии.

Проф. Илиана Начева представи презентация на тема „Технологии и иновации - kак и защо правим иновативни храни“, в която бяха очертани съвременните достижения в развитието и прилагането на различни технологии от традиционни техники до авангардни иновации, свързани с проблемите на устойчивостта в хранително-вкусовата промишленост. 

Бяха представени възможности за използване на нетрадиционни растителни суровини в хранителната промишленост, оползотворяване на отпадъците от тяхната преработка и някои технологични решения за производство на биохрани от ръжено брашно. 

Посочено беше, че науката, иновациите и предприемачеството в хранителната индустрия ще продължат да търсят нови и по-ефективни начини за подобряване на качеството, цената и достъпността на храните.