img

Семинар на ИЗ - Кюстендил и НССЗ за технологии за създаване на насаждения от семкови овощни видове и резитба за плододаване при ябълка и круша

13.03.2023

На 8 април т.г. Териториален областен офис (ТОО) - Монтана) на Национална служба за съвети в земеделието (НССЗ) и Институт по земеделие (ИЗ) – гр. Кюстендил на Селскостопанска академия организират присъствен семинар на тема„Технологии за създаване на насаждения от семкови овощни видове. Резитба за плододаване при ябълка и круша”. 

Събитието ще се състои от 10 до 13,30 часа в Монтана, бул. „Трети март“ 74, ет. 6, залата на ОД на ДФ „Земеделие“  - Монтана. Демонстрацията ще бъде същия ден в овощната градина на земеделски стопанин Енгелс Ангелов - с. Гаврил Геново, общ. Георги Дамяново, обл. Монтана.

По време на семинара: участниците ще се запознаят с основните моменти при създаването на семкови овощни видове. Ще бъдат дискутирани въпроси при създаване и отглеждане на ябълки и круши до период на плододаване. Участниците ще се запознаят с основните принципи на резитба за плододаване при ябълка и круша, както и основни формировки на короната при този вид култури изпитани и доказани у нас.

Във втората част на семинара присъстващите ще бъдат запознати с възможностите за подпомагане на младите фермери по подмярка 6.1 „Създаване на стопанства на млади фермери“ от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г.

Основните теми на информационния семинар са:

* Основни технологични моменти при създаването на семкови овощни видове;

* Особености при отглеждането на семкови овощни видове (ябълки и круши) до встъпване в плододаване;

* Резитба за плододаване при ябълка и круша. Системи за формиране на короната при ябълка и круша – демонстрация;

* Възможности за подпомагане на младите фермери по подмярка 6.1 „Създаване на стопанства на млади фермери“ от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г.

Още информация за семинари за фермери, организирани от НССЗ в уебсайта на Sinor.BG