img

Семинар на ИЖН – Костинброд и НССЗ за пролетно подхранване при пчелните семейства и подготовката им за главна паша

13.03.2023

На 8 април Териториален областен офис (ТОО) - Смолян на Националната служба за съвети в земеделието (НССЗ) и Институт по животновъдни науки (ИЖН) - Костинброд на Селскостопанска академия ще проведат присъствено информационен семинар. 

По време на семинара участниците ще се запознаят със спецификата на пролетното подхранване при пчелните семейства и с подготовката им за главната паша, съобразено с района за пчеларстване.

В рамките на събитието ще бъде обърнато внимание и на възможностите за подпомагане на малките земеделски стопанства по подмярка 2.1.2 „Консултантски услуги за малки земеделски стопанства“ по мярка 2 „Консултантски услуги, услуги по управление на стопанството и услуги по заместване в стопанството“ от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г.

Основните теми в дневния ред на информационния семинар ще бъдат:

* Специфика на пролетното подхранване на пчелните семейства;

* Подготовка на пчелните семейства за първата главна паша, съобразно района на пчеларстване;

* Възможности за подпомагане на малките земеделски стопанства по подмярка 2.1.2 „Консултантски услуги за малки земеделски стопанства“ по мярка 2 „Консултантски услуги, услуги по управление на стопанството и услуги по заместване в стопанството“ от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г.

Още информация за семинари за фермери, организирани от НССЗ  в уебсайта на Sinor.bg