img

Селскостопанска академия участва в първия Консултативен съвет в лозаро-винарския сектор

05.12.2023

За първи път създаваме Консултативен съвет в лозаро-винарския сектор. С това отговаряме на желанието на сектора, като структурираме съвета по модела на включване на представители на бизнес оператори и институции по цялата верига. Това ще даде възможност за успешно индикиране на проблемите и търсене на общи решения. Вече стартира работата по нов Закон за виното и спиртните напитки. В програмата на правителството е заложено неговото приемане до края на следващата година, като разчитаме на съдействие от всички организации и институции, представени в съвета.“ Това заяви заместник-министърът на земеделието и храните Александър Йоцев при откриването на първото заседание на новосъздадения Консултативен съвет в лозаро-винарския сектор. В състава на съвета влизат над 10 национално и регионално представени организации от сектора, както и Сдружението за модерна търговия, Сдружение "Съюз на търговците на храни в България", Държавен фонд "Земеделие", Българска агенция по безопасност на храните, ИАЛВ, Национална агенция за приходите, Агенция "Митници", Селскостопанска академия, Институт по лозарство и винарство – Плевен, Институт по почвознание "Пушкаров", Аграрен университет – Пловдив и Университет по хранителни технологии – Пловдив. БТА припомня, че Министерството на икономиката и индустрията чрез процедура за обществена консултация кани всички заинтересовани страни да дадат предложения и коментари по изготвянето на проект на нов Закон за виното и спиртните напитки (ЗВСН) в частта за производството и търговията с етилов алкохол от земеделски произход, дестилати от земеделски произход и на спиртните напитки, държавната политика по отношение на които се осъществява от ресорния министър. Консултационният документ е публикуван в Портала за обществени консултации.

Още в публикацията на БТА: https://www.bta.bg/