img

Селскостопанска академия участва в Глобален форум за иновации за маргинална околна среда (GFIME) – Дубай

04.12.2019

В периода 20-21 ноември председателят на Селскостопанска академия (ССА) проф. д-р инж. Мартин Банов и главен експерт от дирекция „Международно сътрудничество, връзки с обществеността и протокол“ д-р Еман Кадум, взеха участие в Глобален форум за иновации за маргинална околна среда(GFIME) - Дубай. О.А.Е.  Инициативата предвижда в световен мащаб до 2030 г. да се ликвидира проблема с глада, да се постигне продоволствена сигурност, да бъде въведено  устойчиво земеделие. Този амбициозен план обаче е трудно осъществим поради  намаляващото количество и качество на природните ресурси, включително обработваеми земи и сладководни запаси. През 2019 г. форумът бе организиран от Международният център за земеделие върху засолени почви (биосалиново земеделие), по случай 20 годишнината от създаването на организацията. Инициативата премина под патронажа на Н.П. Министър за продоволствената сигурност Мариам Бинт Мохамед Ал Мехаири и Н.П. Сара бинт Юсеф Ал Амири, Държавен министър за авангардни науки на ОАЕ. В нея участваха повече от 250 влиятелни лидери, политици, учени и експерти от цял свят. Като техни партньори участваха агробизнес и агротех лидери, земеделски производители и предприемачи.

На Глобалния форум за иновации за маргинална околна среда 2019 Председателят на Селскостопанска Академия проф. д-р инж. Мартин Банов изнесе научен доклад, отразяващ климатичните промени в България, а главният експерт от Академията д-р Еман Кадум представи научен доклад на тема „Абиотични реакции на стрес в растението: засоляване, засушаване, наводнения и екстремни температури”. 

В рамките на форума Председателят на ССА проведе множество делови срещи и преговори с чуждестранни колеги за съвместно сътрудничество в областта на земеделската наука и образование. Проф. Банов осъществи и редица контакти с представители на министерствата по земеделие, околната среда и продоволствената сигурност на АОЕ, Кралство Бахрейн, Кралство Саудитска Арабия и др. ССА предостави и проект на Меморандум за бъдещето сътрудничество с ръководството на Международния център за биосалиново земеделие.

Председателят на ССА връчи плакети, лиофилизирани храни за космонавти, произведени от Институт по Криобиология и Хранителни Технологии – София и традиционни български сувенири на Н.П. Министър за продоволствената сигурност Мариам Бинт Мохамед Ал Мехаири, на Генералния директор на Международния център за биосалиново земеделие, д-р Исмахане Елуафи и на заместник-генералния директор на Международния център за биосалиново земеделие, д-р Тарифа Ал Зааби.