img

Селскостопанска академия ще участва в две информационни срещи за фермери в страната

30.01.2012


- в Пазарджик на 3 февруари - гл. ас. Благой Андонов от Института по растителни генетични ресурси – Садово;
- в Плевен на 6 февруари - доц. д-р Маргарита Нанкова - агрохимик в Добруджанския земеделски институт – Генерал Тошево.


Наред с практическите препоръки фермерите ще получат информация за възможностите за подпомагане по ПРСР от експертите от съответните областни офиси на НССЗ.
Програмата на двата семинара може да намерите в прикачените файлове.
{backbutton}