img

Селскостопанска академия с лауреати в Конкурса „Принос в механизацията на земеделието” ՚2019

06.12.2019

На 5 декември в рамките на специална церемония бяха връчени Отличия – плакет и дипломи на лауреати в отделните направления на конкурса за „Принос в механизацията на земеделието” за 2019 г. Общата цел на аграрният сектор да развива успешно земеделие със съвременна техника и машини остава все така актуална, обяви инж. Милка Бобева – главен редактор на вестник „Земеделска техника”, който е традиционен организатор на конкурса. 

Целта на инициативата да обедини бизнес, наука и образование за иновативно ефективно земеделие е споделена и подкрепена в самото ѝ начало преди пет години от Селскостопанска академия (ССА). В партньорство със специализираната структура Контролно-техническата инспекция на Министерство на земеделието, храните и горите (МЗХГ), Русенския университет „Ангел Кънчев”, Аграрния университет в Пловдив, в. „Земеделска техника”, а по-късно и с Научно-технически съюз (НТС) по машиностроене, ССА застава зад идеята, че „Без машини няма земеделие”. Това я прави и един от съмишлениците и организатори на конкурса Отличие „Принос в механизацията на земеделието”. 

В подкрепа на неговата основна мисия - да обедини бизнес, наука и образование за иновативно ефективно земеделие официални гости на VI-тото му издание през декември т.г. бяха председателят на ССА проф. д-р инж. Мартин Банов, проф. д-р инж. Георги Костадинов от Института по почвознание, агротехнологии и защита на растенията „Н. Пушкаров“ към ССА, инж. Георги Алексиев от Главна дирекция „Земеделие и регионална политика“ в МЗХГ, зам. ректорът по международна дейност на Аграрния университет (АУ)– Пловдив доц. д-р Светла Янчева, доц. д-р инж. Калоян Стоянов от Аграрно-индустриалния факултет на Русенския университет „Ангел Кънчев” и председателят НТС по машиностроене проф. Георги Попов. 

Проф. Банов поздрави участниците в конкурса и отбеляза, че е „нормално по традиция ССА да бъде сред неговите организатори, тъй като сред нас работят едни от пионерите в областта на науката в това направление. Той назова и присътващия на събитието проф. д-р инж. Георги Костадинов, като „живата история на това, което прави българската наука“. „Въпреки че ни заливат с какви ли не съвременни машини, за мен е радостно, че българската наука в областта на механизацията на селското стопанство има своите успехи с реализация в практиката и получава награди на различни международни форуми. Последният беше АГРА 2019 г., отбеляза председателят на ССА . 

За 6-ти пореден път на Конкурса „Принос в механизацията на земеделието” бяха отличени заслужили български машиностроители, вносители и земеделски производители, които работят за българското земеделие в посока конкурентоспособност, равняваща си по тази от по-развитите в икономически аспект страни. Отличията отново бяха в 3 направления за участие - Български производител на земеделска техника, Иновации – за вносител на земеделска техника и Механизация в земеделското производство – земеделски производител. 

Председателят на ССА връчи наградата на Дрон Сървиз Провайдър ООД, класирано на първото място в Направление 2 „Иновации“, категория „Самоходни машини“ за малки и средни стопанства, както и на други участници, заслужили плакет и грамота в регламента на конкурса. 

С плакет и диплом за заслужено второ място в Направление 3 „Механизация в земеделското производство“, Категория „Големи стопанства“ – смесено производство бе награден Институтът по животновъдни науки – Костинброд от системата на Селскостопанска академия. Трето място и награда в Направление 3 „Механизация в земеделското производство“, Категория „Големи стопанства“ - полевъдство бе отредена на Института по земеделие и семезнание „Образцов чифлик“ – Русе, който също е в структурата на ССА. Поради отсъствие на представител на Института, председателят на Академията прие наградата, която бе връчена от зам. ректорът на АУ- Пловдив доц. Янчева.

Още един плакет и грамота от конкурса отидоха при заслужил представител от структурните звена на ССА. Румяна Василева, директор на дирекция „Библиотечна и издателска дейност към Академията заслужи наградата за дългогодишната си всеотдайна дейност и сътрудничество с журналистите на в. „Земеделска техника“ в предоставянето им на информация и материали за публикуване в изданието. „Главното, което ги е интересувало, са старите и ценни книги, които се съхраняват в нашата библиотека“, припомни Василева. 

В рамките на церемонията по връчването на наградите в Конкурса „Принос в механизацията на земеделието” ՚2019 директорът на дирекция „Библиотечна и издателска дейност към ССА изнесе обзорна и аналитична презентация „Старопечатният фонд на Централна селскостопанска библиотека“ с познавателна и практична цел за аудиторията. Акцентите в нея бяха върху историята, библиотечния фонд, международения книгообмен и електронния каталог на на библиотеката. За присъстващите бе ценно да разберат, че Централна селскостопанска библиотека към ССА осъществява библиотечно-информационно обслужване за различни категории потребители, на базата на собствени, национални и чуждестранни книжни и електронни ресурси. В нея се предлага и оn-line достъп до пълнотекстови бази данни за научна информация, а  електронният ѝ каталог включва бази данни за Книги, Дисертации, Периодика и Статии. 

С VI-тото си издание през декември т.г. Конкурсът „Принос в механизацията на земеделието” ՚2019 затвърди профила си на истински Празник за този сектор.