img

САРА: Низходяща динамика на европейските цени на свинското месо оказа натиск върху българските

11.01.2022

Низходящата динамика на европейските цени на свинското месо оказа натиск върху българските. През последните шест месеца те се задържат на равнище около 3,50 лв./кг кланично тегло. Очаква се средногодишната цена да е 3,47 лв./кг кланично тегло, което е с 10,8% под средното ниво за 2020 г. (3,89 лв./кг) и с  5,4%  под това от 2019 г. (3,67 лв./кг), съобщиха от Центъра за икономически изследвания в селското стопанство (САРА) на Института по аграрна икономика на Селскостопанска академия, информира сайтът Агрозона.

От началото на месец декември европейските цени на едро на свинско месо започнаха да се покачват, движени от растящите цени на входящите ресурси и значително понижените производствени маржове, като отчетеното увеличение към момента е с 1,5% над равнищата на същия период от миналата година. Измежду всички меса, най-голямо увеличение през 2021 г. е постигнато при агнешкото, като причина е ограниченото предлагане у нас и съкращение на световното стадо от овце, сочи анализът на учените.

Всичките им изводи по темата четете в уебсайта на Агрозона: 

https://agrozona.bg/nizhodyashtata-dinamika-na-evropeyskite-tseni-na-svinskoto-meso-okaza-natisk-varhu-balgarskite/