img

САРА: Историческо дъно за родното зеленчукопроизводство през 2022 г.

19.01.2023

Зеленчуковата продукция у нас през 2022 г. е паднала на едно от най-ниските равнища в исторически план, сочи равносметката на Центъра за икономически изследвания в селското стопанство (САРА) на Института по аграрна икономика към Селскостопанска академия, информира сайтът Agri.bg. Учените се позовават на данни от Националния статистически институт (НСИ).

В стойностно изражение се отчита спад от 6% на годишна база, сочи анализът им. Зеленчуците през изтеклата година са заемали едва 4% от родното растениевъдство и до 3% в брутната продукция от цялото селско стопанство.

Макар обемите при доматите да са по-ниски (-7% спрямо 2021 г.) – 109 хил. тона, то паричната им стойност се увеличава, допълва публикацията. През 2022 г. те заемат 29% от общата стойност на зеленчукопроизводството, възлизайки на 103 млн. лв., а само година по-рано делът им е бил 28%.

Повишението на дела на доматите в общата продукция от зеленчуци се дължи на повишение на цените, които са нараснали с 18% за година, докато физическите обеми са паднали с 22%”, констатират анализаторите и акцентират, че спадът на количествата идва предимно от оранжериите – явно по-малко домати са отглеждани там.

Спад има и при краставиците. Добитите количества се изчисляват на 47 хил. тона (-12% към 2021 г). 

Ръст в продукцията обаче се отчита при пипера. За изминалата година полското производство на пипер се оценява на 59 хил. тона (+4% спрямо 2021 г) и общо производство от 61 хил. тона.

В годишната равносметка анализаторите отчитат още, че цените на дребно са нараснали значително. Цените на дребно за домати на годишна база през 2022 г. са нагоре с 35%, а същите на едро стигат 40%. При краставиците цените на дребно са 17% нагоре, а на едро – до 20%. Средно цените на дребно за зеленчуци по изчисления на САРА за 2022 г. достигат ръст от 22%. Учените подчертават, че ръсът при изкупните цени обаче е далеч по-малко видим. 

Обобщената констатация е, че цените на дребно и едро през 2022 г. са скочили значително, но не и изкупните.

От CАРА публикуват и прогнозни изкупни цени на основните зеленчуци у нас за януари 2023 г., вариращи от 1,5 0 лв./кг за пипера до 2,20 лв./кг за краставиците.

 


Информацията в уебсайта на Agri.bg