img

Садово посрещна фермери и гости в Институт по растителни генетични ресурси „Константин Малков“

23.05.2023

„Ден на фермера в Садово“ се проведе традиционно в ИРГР, част от Селскостопанска академия.

На 22 май в едно от поделенията на Селскостопанска академия – Институтът по растителни генетични ресурси „Константин Малков“, се проведе традиционния „Ден на фермера в Садово“. На него официални гости бяха Гульвира Есенбаева от Аграрния университет на Казахстан, Директори от системата на ССА, големи партньорски фирми, много представители на пресата и разбира се десетки фермери от цялата страна. Събитието беше открито от директора на ИРГР - Садово – доц. д-р Катя Узунджалиева. Последва посещение на полето, където гостите бяха запознати с последните достижения на редица водещи фирми работещи у нас и със сортовата листа и алтернативните култури които бяха представени на демонстративното поле на Института. 

Началото беше поставено с представянето от доц. Станислав Стаматов на опита, който е заложен при пшеница и слънчоглед, с препарати на фирмата Меди + Р. Той запозна присъстващите накратко с дейността на фирмата и с препаратите Алмагерол Есенс и Азотобактер 1 и 2, които се изпитват в опитното поле на ИРГР - Садово. След това представители на фирма Тимак Агро демонстрираха част от така нареченото интелигентно земеделие, което предстои да навлезе широко в производството, като  пуснаха дрон с който може да се напръскат до 1200 дка за 8 часа, независимо от валежите и това дали искате да прилагате препаратите през деня или през нощта, за да щадите пчелите. Следващата фирма, която представи своите продукти беше Суммит Агро, които изпитваха в Института приложението на най-новите им листни торове и фунгициди при един от последно признатите сортове пшеница на Института - Блан. Във връзка с по-ниските температури и падналите повсеместни наднормени валежи в страната през месеците април и май, които благоприятстват развитието на някои болести по житните култури, да запознае присъстващите с фитосанитарната обстановка у нас думата беше дадена на фитопатолога на ИРГР - Садово – проф. Петър Чавдаров. Той предупреди присъстващите, че вече са установени на някои места поражения от жълта ръжда и очаква поява на септория, за която трябва много да се внимава. Дадени бяха и някои практически съвети за борба с тези болести.

Последна информация за условията при които са се развили посевите в демонстративното поле на Института и запознаване на присъстващите със сортовете пшеница, твърда пшеница, тритикале, ечемик, ръж, овес и зимен грах създадени в ИРГР - Садово и някои алтернативни култури, които може да събудят интерес в производителите, като лимец, бурчак, фацелия, лен, просо, сусам, фъстъци и други. Сортовете бяха представени от специалистите по тези култури, които работят в Селекционно-генетичния отдел и програмата по Растителни генетични ресурси. Специално внимание беше отделено, както на старите сортове пшеница Садово 1 и Победа, които все още са стандарти за група А и група В в ИАСАС, така и на най новите сортове Надита, Сашец и Блан, които тепърва навлизат в полята на фермерите. Най-голям интерес беше проявен към най-новия сорт пшеница на България – Яйлзла, признат през 2022 г. Той се представя за първи път на земеделците и за него е характерно съчетаването на отлични хлебопекарни качества и потенциал за висок добив. 

В заключение беше обобщено, че условията през 2023 г. са благоприятни за високи добиви при житните култури, но такива ще получат тези производители които се справят с болестите по посевите. Гостите бяха запознати и с приетата интервенция II.А.10 за допълнително субсидиране при използване на български сортове пшеница, които са устойчиви към климатичните условия на страната ни.  Всеки от присъстващите получи рекламни материали на участващите фирми и на ИРГР - Садово и брошура със сортовете, които ще предлага Института за есенната кампания. Информацията беше любезно предоставена от гл. ас. Иван Алексиев от ИРГР – Садово, част от Селскостопанска академия. 

Директорът на ИРГР - Садово доц. д-р Катя Узунджалиева подписа два договора за научно сътрудничество – с Казахстански национален аграрен изследователски Университет (KazNARU) - Алмати и с Казахстански научно-изследователски институт по земеделие и растениевъдство (KazNIIZR) – Алматинска област в области от взаимен интерес. Официален представител на KazNARU е проф. д-р Гулвира Есенбаева - преподавател в Катедра „Агрономство, селекция и биотехнологии“. Програмата на посещението включваше посещение на Националната генбанката, Музея на земеделската наука в Садово и участие в Открит ден на ИРГР. Сътрудничеството е осъществено благодарение на мобилност по проект на ССА по програма Еразъм+(Договор № 2021-1-BG01-KA131-HED-000003303) на двама учени от ИРГР в KazNARU през периода 02-08.04.2023 г.