img

Работна среща „Научната общност в подкрепа на иновациите“

22.10.2019

        Заместник председателят на Селскостопанска академия проф. д-р Виолета Божанова и главният научен секретар на Академията проф. д-р Елена Тодоровска взеха участие в работна среща на тема „Научната общност в подкрепа на иновациите“. Събитието се състоя на 22 октомври по инициатива на Министерство на земеделието, храните и горите и Звеното за управление на Национална селска мрежа.

        Една от основните цели на работната среща бе да се мобилизира и ангажира научната общност в процесите на набиране и обмен на идеи, информация, анализи и други актуални аспекти, във връзка с иновативните проекти по подмярка 16.1 на Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020.