img

Работна среща на Национална научна програма „Репродуктивните биотехнологии в животновъдството в България“

08.10.2019

Учени от структурните звена на Селскостопанска академия (ССА), ангажирани с изпълнение на дейности и научни задачи по работните пакети на Национална научна програма „Репродуктивните биотехнологии в животновъдството в България“ (ННП – Репробиотех), проведоха на 3 октомври т. г. работна среща в заседателната зала на Академията. Участваха общо 13 членове от научния колектив, като всички структурни звена имаха свои представители по отделните работни пакети (РП). Редом с членовете на научния екип, на работната среща присъстваха председателят на Селскостопанска академия проф. д-р инж. Мартин Банов, научният секретар проф. д-р Елена Тодоровска, директорът на Дирекция „Наука, образование и иновации“ д-р Евгения Ачкаканова и юрист-консултът на Академията г-жа Веселина Къркъмова.

Извършена научно-изследователска дейност по отделни РП на ННП – Репробиотех бе представена от Института по животновъдни науки – Костинброд с презентациите на доц. д-р Янчо Тодоров по РП1 ЕПЖ (крави), доц. д-р Никола Методиев по РП2 ДПЖ (овце), д-р Боряна Иванова по РП3 ЕДК (коне). Доц. д-р Пенко Зунев от Института по планинско животновъдство и земеделие – Троян излезе с презентация по РП2 ДПЖ (кози). От Земеделски институт - Стара Загора участваха проф. дсн Живко Кръстанов с презентация за извършена научно-изследователска дейност по РП1 ЕПЖ (крави) и проф. д-р Стайка Лалева – по РП2 ДПЖ (овце). Доц. д-р Йорданка Илиева от Земеделски институт - Шумен презентира дейности по РП1 ЕПЖ (биволи), а колегата й от Института доц. д-р Невяна Станчева представи постижения по РП2 ДПЖ (овце).

В рамките на работната среща се състоя и дискусия за подготовка на годишния отчет на научно-изследователската дейност в първия етап на ННП-РЕПРОБИОТЕХ и планиране на нейния втори етап.