img

Публична лекция на тема „Европейска мрежа на протеиновите култури” в ИРГР Садово

18.10.2019

На 09.10.2019 г. д-р Александра Хюскен, учен в областта на безопасността и качеството на зърнените храни от Max-Rubner Institute, гр. Детмол, Германия и г-н Улрих Тевес - специалист в областта на устойчивото и биологично земеделие(Германия), посетиха ИРГР Садово с цел представяне на презентация на тема „Европейска мрежа на протеиновите култури”.
Гостите бяха посрещнати от доц. д-р Златина Ур - ръководител на Отдел „Селекционно-генетичен и сортоподдържане” и членове на академичния колектив на ИРГР Садово.
На срещата присъстваха проф. д-р Виолета Божанова (зам. председател на ССА), проф. д-р Елена Тодоровска (главен научен секретар на ССА) и учени от ИПК, Чирпан.
Представена беше концепция на Prima Klima Foods GmbH за разширяване на използването на растителния протеин в Европа, като беше изтъкнато повишаващото се търсене на такива продукти и икономическия ефект от тяхното производство по екологосъобразен начин.
Обсъдeни бяха възможностите на институтите в ССА за осигуряване на растителна база за разширяване използването на протеиновите култури и техния потенциал във връзка с устойчивото земеделие и развитие на иновативни производства на здравословни храни. Дискутирани бяха теми за научно сътрудничество и съвместно участие в изследователски проекти.