img

Прогноза за цените в земеделието на доц. д-р Божидар Иванов, директор на ИАИ пред в."Български фермер"

26.01.2022

Кое основно ще влияе върху цените на земеделските стоки през 2022 година. Кой ще е най-засегнат от инфлацията в земеделието.

Това прогнозира и анализира доц.д-р Божидар Иванов, директор на Института по аграрна икономика – ССА, в отговор на въпроси на в."Български фермер“ за икономиката, земеделското производство, храните  и цените:

Още акценти от публикацията, която можете да проследите в   Уебсайта на Института по аграрна икономика – ИАИ: https://www.iaebg.com/%d0%b0%d0%b3%d1%80%d0%be/%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b3%d0%bd%d0%be%d0%b7%d0%b8-22-%d0%b4%d0%be%d1%86-%d0%b4-%d1%80-%d0%b1%d0%be%d0%b6%d0%b8%d0%b4%d0%b0%d1%80-%d0%b8%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%be%d0%b2-%d0%b8%d0%b0%d0%b8-%d0%b7%d0%b0/

"Най-силен натиск от инфлацията ще усети преработвателния сектор, по-малко ще се разпредели върху фермерите. За да оцелеят, те ще трябва да разчитат на ефективност и субсидии

Със сигурност в следващите 12 месеца всички ще усетят натиска на инфлацията. От една страна ще има съпротива на веригите и потребителите за по-ниски цени, а от друга – всички ще бъдат притиснати от покачващите разходи.


Прогнози за икономиката  през 2022 година

КОВИД-19 отключи процеси и промени, които не могат да се обяснят с принципите, концепциите и постановките, които съвременното общество познава и на които гради своя живот. Това объркване и нелогичност е в основата да се говори за странни и интересни времена, като метафора на променящия се съвременен светоглед.

Световната икономика и земеделие: Цените на животинската продукция оставаха непроменени, но не и през 2022 г.

По данни на Международния валутен фонд инфлацията на потребителските стоки за 2021 г. ще е около 5,8%.

Днешните „фаятни” пари не са само средство за размяна, но и специална стока, като когато нейното предлагане се повишава, другите стоки също реагират повишаващо. По данни на ОИСР - Организация за икономическо сътрудничество и развитие, само парите в обръщение и спестяванията са нараснали от 2020 г. почти 3 пъти.

Неминуемо това води до повдигане на цялата ценова икономика, което по същество се проявява чрез инфлацията.

Земеделските пазари са част от това и освен от фундаментални фактори на търсене и предлагане се движат и от общата макроикономическа и монетарна среда. Покачването на цените на земеделските пазари започна още от есента на 2020 г., когато стана ясно, че вероятно през новото десетилетие цените на земеделските стоки ще бъдат с 20-30% над средните цени от предишното десетилетие. Този процес още не е завършил, като през 2021 г. нарастваха основно цените на зърнените и маслодайни култури. Макар, че цените на животинската продукция остават относително непроменени, тяхното повишение ще продължи през 2022 година.

Инфлацията ще се отразява на потреблението, като ще има максимален натиск по веригата на стойността това повишение на цените да бъде плавно. Този натиск ще бъде най-силен върху преработвателната промишленост и макар по-малко ще се разпредели и върху фермерите, които ще трябва да разчитат на ефективност и производителност, а и на субсидиите, където ги има, за да се овладее опасността от стагнация и стагфлация (от „стагнация“ + „инфлация“).

Българското земеделие през 2022 г.: Зеленчукопроизводството и трайните насаждения ще свият своя дял до 6-7% от брутната продукция

Какво ще се случи през новата година зависи до голяма степен от сегашното положение и структура в българското земеделие.

Настоящата 2021 година ще бъде рекордна в новата история на българското земеделие, с БДС по прогнози от 4,2 - 4,3 млрд. лева. Това изключително се дължи на хубавата реколта и осезаемото увеличение на цените.

В последните години зърнените и маслодайни култури формираха 45% от Брутната продукция от селско стопанство, а през 2021 г. този процент ще нарасне вероятно до 55%. Ситуацията в световното зърнопроизводство през 2022 г. ще е ключово за това, какво да очакваме. При нормална климатична година,зърненият пазар  ще остане висок.

През 2022 г. цените на животновъдната продукция ще се покачват и голямата неизвестна е докъде ще стигнат. Отговорът на това ще идва отвън, като ще зависи от ефективността, която има европейското животновъдство, което силно влияе на българския пазар, както и от европейския износ за трети страни.