img

Проф. Стайка Лалева от ЗИ - Стара Загора: 60% от субсидиите трябва да се дават за произведена продукция

12.05.2022

Няма друга държава в света, която да принуждава науката, от една страна, да се самофинансира и в същото време да изисква от нея практически да работи за развитие на аграрния сектор в страната“, заявява с болка проф. Стайка Лалева, директор на Земеделски институт (ЗИ) в Стара Загора към Селскостопанска академия (ССА), в интервю за Националната асоциация за развъждане на говеда от породите Монбелиард и Симентал (НАРМС).

Експертът учен с дългогодишен опит е на мнение, че трябва да се помисли как се разпределя финансовия ресурс за отрасъла и къде се насочва. „Има немалко информация в медийното пространство за ферми с десетки, че и стотици крави, които години наред са получавали субсидии, а в тях дори не е имало и поилки. Това не става от недоглеждане. Трябва да има ясни правила за всички, независимо дали се касае за малки, средни или големи стопанства ”, коментира директорът на Института. 

По думите на проф. Лалева „поне 60% от субсидиите трябва да се дават за произведена продукция. Даването на калпак нито увеличава продукцията, нито стимулира местното производство“.

Отношението на държавата към науката в земеделието проф. Лалева определя като „още по-плачевно“. Пример за това е Старозагорският институт на ССА, който „от години страда от недофинасиране и се налага част от разходите за заплати да си ги генерира сами. Не се осигуряват и достатъчно средства за закупуването на апаратура и изследвания“, припомня директорът на научното звено.

Цялата информация четете в уебсайта на AGRI BG: https://agri.bg/novini/ekspert-60-ot-subsidiite-tryabva-da-se-davat-za-proizvedena-produktsiya