img

Механизми и форми на аграрното управление в България - Научно-изследователски проект - AGRO-GOVERNANCE - Research project

24.11.2021

Институтът по аграрна икономика (ИАИ) към Селскостопанска академия започна работа по нов научно-изследователски проект на тема „Механизми и форми на аграрното управление в България“. Целта му е да се обединят опита и интердисциплинарните усилия на водещи български и чуждестранни учени в областта на Новата институционална икономика и да се разработи и експериментира холистичен подход за адекватно дефиниране, анализиране, оценяване и усъвършенстване на аграрното управление (agrarian governance) в България

Ръководител на проекта е проф. Храбрин Башев от Института по аграрна икономика. В научния колектив са включени учени и докторанти от ИАИ, университет на Мисури, САЩ и колегите им от българските Университет за национално и световно стопанство, Нов български университет и Аграрен университет - Пловдив.

Проектът се финансира от Фонд научни изследвания. Срокът за изпълнението му е три години.

Подробна информация от научните акценти на проекта четете на неговата интернет страницата:
https://agro-governance.alle.bg/