img

Проф. Божанова - гост-лектор на Ден на пшеницата, гр. Кубрат

07.06.2024

 Наука, бизнес и земеделски производители си дават среща на полето по време на традиционния Ден на пшеницата в Кубрат.

Наука, бизнес и земеделски производители си дават среща на полето в петък, 7 юни, по време на традиционния Ден на пшеницата в Кубрат. На събитието, организирано от "Сортови семена" - Разград, ще бъдат представени над 50 сорта пшеница, ечемик, тритикале и ръж, съобщи Мариела Йорданова, управител на "Сортови семена" и зърнопроизводител. 

"Повече от 20 години празнуваме този ден и посрещаме всички, които се интересуват от качествени сортове, в които е вложен труд, наука и много опит. Ще разкажем кои са тези сортове, тяхната специфика и какви тенденции да очакваме през тази и следващите кампании, защото през последните години има промяна в посоката на семепроизводство - към твърди, сухоустойчиви пшеници“, заяви Йорданова. 

По време на събитието ще бъде направен обзор на развитието на всеки един сорт, наблюдаван през годините, както и в условията на настоящата стопанска година. Ще бъдат дадени препоръки за отглеждане на различните сортове според сортовата им характеристика, както и съвети за избор на сортов състав в стопанството. В Деня на пшеницата земеделските стопани ще се запознаят с приложената агротехника и добри земеделски практики, както и продуктовата листа на компанията за новия производствен сезон. Сред темите по време на събитието са пазарната обстановка в секторите зърнопроизводство и семепроизводство, развитие на есенните култури към момента и прогнози за жътвената кампания.

Гост-лектори ще бъдат изявени имена на българската аграрна наука и в частност селекцията и семепроизводството. Сред тях са председателят на Селскостопанска академия проф. Виолета Божанова, която ще разкаже за последните научни постижения и тенденции в селекцията, доц. д-р Божин Божинов от Аграрен университет - Пловдив, авторитетният български селекционер и автор и съавтор на над 60 сорта пшеница проф. дсн Николай Ценов от Добруджанския земеделски институт, проф. Иван Киряков, ръководител на отдел "Селекция на зърнено-житни и бобови култури" в Добруджанския земеделски институт, посочи Йорданова. 

Денят на пшеницата ще се проведе на опитното поле в гр. Кубрат (по пътя Кубрат - Русе, срещу стопанството на "Сортови семена").

Информация на БТА