img

Предстои онлайн семинар за торене и напояване в Институт по овощарство - Пловдив

20.10.2020

На 22 октомври 2020, (четвъртък) от 10,30 ч. Териториален областен офис - Кърджали към Национална служба за съвети в земеделието (НССЗ) и Институт по овощарство- Пловдив, който е в структурата на Селскостопанска академия организират онлайн семинар за овощари. Регистрацията за участниците е свободна. Тя им осигурява възможност да се запознаят с различни начини за определяне на хранителния статус на растенията, видовете торове и начините на торене. Заедно с това ще научат повече за видовете напояване, системи за микронапояване, поливен режим, както и с ефективността на напояването и възможните провали при него. Примери от практиката ще илюстрират представената информация.

Водещ лектор на онлайн семинара ще бъде проф. Куман Куманов от Институт по овощарство - Пловдив.

Предвидените основни теми на информационния семинар са:

- Необходимост от торене. Балансирано хранене и хранителен статус;

- Необходимост от напояване, нужда от вода през различните фенологични фази на земеделските култури;

- Възможности за подпомагане на земеделските стопани по подмярка 2.1.2 „Консултантски услуги за малки земеделски стопанства” по мярка 2 „Консултантски услуги, услуги по управление на стопанството и услуги по заместване в стопанството” от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.

Участието в информационния семинар е безплатно, но за него е необходима регистрация.

Линк за регистрация:

https://forms.gle/PHCqhDcGFQFAzYZ98

Линк за достъп: https://zoom.us/j/97092369887

ID за срещата: 970 9236 9887

За допълнителна информация и въпроси бихте могли да се свържете с г-жа Галина Николова (координатор на ТОО Кърджали на НССЗ), тел: 0885 873 888, имейл: kurdjali.m@naas.government.bg

Програма и покана за събитието може да видите тук