img

Председателят на ССА откри Симпозиума Китай-България за климатичните промени и възстановяване на селските райони

05.06.2023

На 30 май т.г. Институтът по аграрна икономика (ИАИ) на Селскостопанска академия (ССА) беше организатор и домакин на Китайско-български симпозиум по изменение на климата и съживяване на селските райони ’2023, ежегоден форум на международната Съвместна Лаборатория „Един пояс, eдин път“. Събитието се проведе в Хотел Експо в гр. София. На форума присъстваха двама аташета по наука и технологии и аташето по земеделие от посолството на Китай.

Участници в срещата бяха д-р Божидар Иванов, директор на ИАИ, д-р Момчил Станишев, директор на APACCCEEC/ ЦНСССКЦИЕ/ - Център за насърчаване на сътрудничеството в областта на селското стопанство, г-н Гуо Дачен, втори секретар към посолство на КНР в България, г-н Хъ Дзие, първи секретар към посолство на КНР в България, председателят на Селскостопанска академия проф. дн инж. Мартин Банов, проф. Шенкуан Че, председател на Съвместната Лаборатория, проф. д-р Храбрин Башев от ИАИ, доц. Паскал Желев, проф. Светла Янчева, зам.-ректор на Аграрен университет - Пловдив и др.

Програмата на Симпозиума включваше откриваща церемония и речи; церемония по връчване на сертификати; презентиране на проекти на победителите в Съвместната Лаборатория и академичен семинар. Инициативата предостави възможности за двустранно сътрудничество между академичните и научните среди от България и Китай, в посока обмен на практически опит и разгръщане на потенциала за работа в селските райони.

С поздравително слово председателят на ССА проф. дн. инж. Мартин Бановоткри форума и изрази увереност за очертаващата се възможност за ценен опит на всички участници в него. Той проследи предисторията на сътрудничеството между българските и китайски учени в работата им по актуалните ангажименти, свързани с климатичните промени и възстановяване на селските райони. „През септември 2022 г., за да се справим с глобалното изменение на климата, международен академичен изследователски екип (с ръководител Shanghai Jiao Tong University(SJTU) създаде съвместна китайско-българска лаборатория за изменение на климата и управление на селските екосистеми (Съвместна китайско-българска лаборатория CCAGRE), припомни проф. Банов. Той акцентира, че лабораторията се ръководи от проф. Shengquan Che (Китай) и проф. д-р Храбрин Башев (ИАИ /България)В сътрудничество на проекта са водещи учени от Shanghai Jiao Tong University /Китай/, Института по аграрна икономика – ССА, Софийски университет, Аграрен университет - Пловдив и Университет по национално и световно стопанство. Целта на Лабораторията е да насърчава международното сътрудничество в областта на научните изследвания и технологиите, да развива и обогатява таланти в областта на управлението на риска и адаптивното управление на селските екосистеми, в контекста на глобалното изменение на климата.

Председателят на ССА подчерта, че Академията има силни програми във всички области, свързани с адаптирането към изменението на климата и смекчаването му, които ще допринесат и от своя страна ще се се обогатят от това международно сътрудничество.

Доц. д-р Божидар Иванов, директор на Института по аграрна икономика – ССА модерира официалната част на симпозиум. Той припомни с фотопрезентация целта и основните моменти от сътрудничеството.

Поздравителни слова произнесоха ръководителите на лабораторията от двете страни - проф. Shengquan Che и проф. Храбрин Башев (ИАИ), които откриха темата за форми на бъдещото научно сътрудничество.

Професор д-р Храбрин Башев проследи детайлно хода на сътрудничеството и илюстрира с презентация направеното до момента. Ученият показа фотоколажи от различни форуми и от работата на лабораторията. С доклади в симпозиума участваха, освен членове на лабораторията от 5-те институции, и учени от водещи институти на БАН, които също желаят да се включат в работата на съвместната лабораторията.

В приветствено си слово в първата част на симпозиума д-р Момчил Станишев, представи предизвикателствата, породени от климатичните промени, като акцентира върху необходимостта да се търсят съвместни подходи и в международното сътрудничество, с цел решаването им. Директорът заяви, че има много селски райони, които са потърпевши от климатичните промени, но постоянно се работи по намирането на решения и облагородяването им. В допълнение, той акцентира, че ЦНСССКЦИЕ е администрация, която работи в подкрепа на реалния сектор. За целта е постигната симбиоза между частния сектор, академичните среди и държавната администрация. Целта е да се подобри сътрудничеството между страните, да се постигне реализирането на инициативи, които биха имали положителен ефект върху обществото. В дейността на ЦНСССКЦИЕ също така са заложени и проекти, с които да се осъществят част от Целите за устойчиво развитие на ООН. Д-р Станишев сподели пред гостите на симпозиума характеристиките на тазгодишният пилотен проект „Акселераторска програма за стартъпи в земеделието между ЦИЕ и Китай“. Акцентът му бе върху факта, че сред финалистите е имало стартиращи компании с идеи, продукти и решения в сферата на екологията и устойчивото управление на селското стопанство. Друг пример, за успешно сътрудничество в научния обмен с Китай, поставен от директора на ЦНСССКЦИЕ, бе провелата се през месец ноември 2022 г. Международна конференция „10 години сътрудничество и обмен между Китай и страните от ЦИЕ“. Тя на практика събра на едно място учени и изследователи, които представиха своите разработки и решения за модернизиране на селското стопанство и начертаха път към устойчиво земеделие.

Във втория панел на симпозиума, сертификати за принос към двустранната работа и укрепване на отношенията между институциите, получиха председателят на ССА проф. дн инж. Мартин Банов, проф. Светла Янчева, проф. Мария Стойчева и доц. Паскал Желев.

Симпозиумът предостави убедителни възможности за двустранно сътрудничество между академичните и научните среди от България и Китай в посока обмен на практически опит и разгръщане на потенциала за дейности в селските райони.

Много български медии и Радио Китай интернационал отразиха подробно деловата програма на събитието.