img

Посещение на представители на Селскостопанска академия в провинция Дзянси, Китайска народна република

24.07.2019

В периода 10-19 юли 2019 г. в провинция Дзянси, Китай, беше проведен българо-китайски семинар на тема „Земеделие, селскостопанска наука и технологии”, организиран  съгласно съвместна декларация за намерения за сътрудничество между Министерството на земеделието, храните и горите на Република България и Народното правителство на провинция Дзянси на Китайската народна република. От Селскостопанска академия в семинара участваха доц. д-р Соня Иванова – директор на дирекция „Международно сътрудничество, връзки с обществеността и протокол” и проф. д-р Красимира Кънева. 

В рамките на семинара бяха осъществени многобройни официални срещи със заместник-губернатора на провинцията, с представители на правителството, с ръководители и служители в представителството на Министерството на външните работи, с кметове и заместник-кметове на окръзи, с учени от Академията за селскостопански науки на провинцията и аграрния университет.

Академията за селскостопански науки на Дзянси (JXAAS) е основана през 1934 г. В нея са интегрирани аграрно образование, научно-изследователска и развойна дейност и популяризиране на научните постижения и технологии. Има общо 13 научно-изследователски института, сред които Институт за изследване на ориза (RRI), Институт за изследване на полските култури (CRI), Институт за изследване на почвите, ресурсите и околната среда (SFREI), Институт за изследване на зеленчуците и цветята (VFRI), Институт по животновъдство и ветеринарни изследвания (AHVRI), Институт за икономика и информация в земеделието (IAEI), Институт за селскостопанско инженерство (AERI). Академията има 1018 служители, от които има един академик от Китайската инженерна академия, 251 старши професионален и технически персонал, 132 души с докторска степен и 166 с магистърска. Създадени са 3 национални лаборатории, 8 провинциални центъра, 8 изпитващи и консултантски центъра, 9 ключови лаборатории и 1 станция за обмен на пост докторанти. Има общо 52 екипа за научни и технологични иновации.

При посещението на Академията от българска страна беше представена организационната структура и изследователските направления на Селскостопанска академия, както и информация за дългогодишното  българо-китайското сътрудничество в областта на аграрната наука. Доц. д-р Соня Иванова връчи Проект на Споразумение за сътрудничество между двете академии, което се очаква да бъде официално подписано при посещението на представители на Академията за селскостопански науки на провинция Дзянси до края на тази година.

В Аграрния университет на провинцията се проведоха разговори относно възможността за сътрудничество и обмен на студенти и докторанти, включително и в рамките на европейските програми Еразъм, Хоризонт 2020 и Хоризонт Европакакто и по инициативата „17+1”. 

От особен интерес бяха посещенията в демонстрационните полета на Селскостопанска академия и Аграрния университет, както и на Националния парк (изложба) за съвременно и цялостно развитие на селското стопанство в главния град на провинцията Нанчанг.

Организирани бяха срещи и с ръководствата на различни бизнес групи – за преработка на мляко, отглеждане и преработка на лотос и зелен китайски чай, демонстрационна ферма за биологично производство на екзотични растения, билки и аквакултури, предприятия за преработка и добиване на олио от слънчоглед, чай и пр. 

Гостите бяха запознати с демонстрационен земеделски парк, изграден по проект „Пътят на десет хиляди цветя”, в който се произвежда висококачествен разсад на цветя, предназначени за градско и крайпътно озеленяване, с цел привличане на повече туристи. В т.н. „долина на парфюмите” беше изложена научно-изследователската дейност на центъра за изпитване на аромати. Бяха предоставени възможности за участие в различни видове уъркшопи. 

При посещението в „китайското чаено село” в окръг Джиндъджън беше представен Националният стратегически проект за изграждане на селски комплекс, включващ екологично земеделие, отглеждане на чай и производство на порцелан, провеждане на обучения, изграждане на места за спорт и отдих, предоставяне на възможности за пътуване и културно творчество. 

В рамките на културната програма на семинара, за гостите беше организирано посещение на един от най-известните в страната павилиони, музея на известния поет Ду Фу, наречен китайският Шекспир, музея на подправките и музея на порцелана.