img

Покривна кошерна табла с разширени технологични възможности на Институт по животновъдни науки - Костинброд

30.03.2020

Институтът по животновъдни науки (ИЖН) Костинброд, водещо научно звено в ресорния сектор чрез системата на Селскостопанска академия (ССА), бе удостоен с Грамота в раздел „Животновъдство“ от Конкурса за иновации на Международната селскостопанска изложба АГРА 2020. Наградата е признание за разработената в Института „Покривна кошерна табла с разширени технологични възможности”, като иновативен продукт в ресорния раздел на Конкурса. Представлява конструкция с паралелепипеден обем, разделен на две части. В него се обособява място за хоризонтално разположена пчелна пита, от едната страна и на две комбинирани хранилки от другата - едната за основното семейство под таблата и втора - за нуклеусно микросемейство, заселено в самата покривна табла. 

С иновацията може да се осъществи реална и предизвикана самосмяна на пчелата майка в кошера, като отпадат всички манипулации и дейности по традиционното придаване.

ИЖН – Костинброд логично и заслужено бе единственият лауреат на награда в раздела „Животновъдство“ на Конкурса. Известна е ролята му на научно звено в структурата на ССА, което извършва научно-изследователска, приложна и консултантска дейност в областта на биологията и селекцията на българската медоносна пчела. В този контекст екипът му от учени разработва технологии за отглеждане на пчелни семейства в различни системи кошери, технологии за успешно зимуване на слаби пчелни семейства, аналитични методи за стандартизация и окачествяване на пчелни продукти и изследвания за подобряване на качествата на медоносната растителност. Институтът произвежда и предлага и качествени плодни пчелни майки и пчелни роеве от местна (българска) порода пчели.

Доц. Иван Янчев, зам. директор на ИЖН-Костинброд поясни, че наградената иновация „Покривна кошерна табла с разширени технологични възможности” определено ще намери приложение като полезен и конвентируем продукт. По думите му, „това се случва не за първи път, когато се свързва с името на учения доц. д-р Пламен Христов от пчелина на ИЖН-Костинброд, разположен в регион Дебелец, Област В. Търново. Наградите за иновативните разработки, всички с практическо приложение, са обективно и заслужено признание за работата му в Дебелец. Доц. Христов води и курсове по пчеларство в цяла България. Вече има четири получени патента за полезни модела и един за изобретение, като има подадени още два, в процес на обработка.

В областта на пчеларството ИЖН - Костинброд е единственият в системата на Селскостопанска академия, провеждал изследвания с пчели местни отродия. Базата на Института в Дебелец функционира още от 90-те години на миналия век. Научното звено на ССА поддържа и още един пчелин в гр. Костинброд, където основно произвежда майки и прави други анализи на пчелни продукти. Иновативната дейност е свързана със системите кошери е в региона на Дебелец, Обл. Велико Търново. Там пчелинът е и в конверсия в преход към биологично пчеларство, тъй като районът е много чист, а произвежданият мед много качествен и търсен. Изкупува се почти веднага и дори на по-високи цени от средните за страната, информира зам. директорът на Института.

Безспорното предимство на ИЖН-Костинброд е в умението на ръководството му да съхрани и използва в конкурентоспособна посока една стара база, като работеща. Нещо повече – да я развие в посока на всичко ново и носещо печалба и престиж за самото научно звено към Селскостопанска академия с доказани постиженията в областта на биологията и селекцията на българската медоносна пчела.