img

Почина проф. дсн Пенка Абрашева

08.03.2021

IN MEMORIAM

На 6.03.2021 г., след боледуване от COVID-19, на 81-годишна възраст почина проф. дсн ПЕНКА ХРИСТОВА АБРАШЕВА – един достоен човек и бележит учен, със значим принос за развитието на лозарската наука в България. 

Проф. дсн Пенка Абрашева е родена на 19.10.1939 г. в с. Добри дял, обл. Велико Търново. През 1962 г. завършва Висшия селскостопански институт „Георги Димитров” – София със специалност „Обща агрономия”. Постъпва в Институт по лозарство и винарство – Плевен на 23.04.1962 г. и работи там до 18.01.2005 г.

Започва трудовата си кариера като агроном – научно-технически помощник в секция „Биология”. От 1966 г. до 1968 г. е редовен аспирант в секция „Растителна защита”. През периода 1968 - 1976 г. е научен сътрудник ІІІ - І ст., Кандидат на селскостопанските науки (Доктор), а от 1978 г. е старши научен сътрудник II степен (Доцент). През 1992 г. става „Доктор на селскостопанските науки“, а от 1993 г. е старши научен сътрудник I степен (Професор). От 1986 г. до 1991 г. е завеждащ секция „Растителна защита“ и Научен секретар, а от 01.08.1992 г. до 18.01.2005 г. – Директор на Институт по лозарство и винарство - Плевен.

Научно-изследователската и научно-приложната работа на проф. дсн П. Абрашева е била насочена основно в проучване на вирусите, вирусните и вирусоподобните заболявания на лозата и борбата с тях, както и бактерийните и гъбни болести, пренасящи се с размножителния и лозов посадъчен материал. В резултат от научно-изследователската дейност на проф. дсн П. Абрашева са наложени нови направления в българската лозарска наука и практика.

Многогодишната й научно-изследователска работа е представена в общо 177 самостоятелни и в колектив публикации, от които 25 бр. книги, брошури, дисертации, 121 бр. научни трудове, 11 бр. популярни статии и 20 бр. извън планови разработки за Министерство на земеделието и ССА. Има общо 242 цитирания. Работи по 29 научни проекта, като на 17 от тях е ръководител. Проф. дсн П. Абрашева е членувала и в много международни организации по лозарство и фитопатология. 

ПОКЛОН ПРЕД СВЕТЛАТА Й ПАМЕТ!