img

Плодотворен старт по проект ПОЗЕСИН на Института по аграрна икономика

29.07.2020

Плодотворен старт по проект ПОЗЕСИН на Института по аграрна икономика 

Предвид изпълнение на поставените цели, в периода 22-25 юли 2020 г. приключи работата на терен, с която екипът от Институт по аграрна икономика (ИАИ) стартира изпълнението на Проект ПОЗЕСИН (Поземлени отношения и европейска политика: синергия и перспективи за българското земеделие“, 2019-2022 г. по договор с ФНИ КП- 06-Н35/2 от 18.12.2019 г.). 

С фокус върху поземлените отношения, които са в основата на селскостопанската дейност, колектив изследователи от ИАИ София и АУ Пловдив, с ръководител проф. д-р Пламена Йовчевска от ИАИ, изпълни програмата на теренната работа, следвайки предварително предвидените делови срещи и дестинации. 

На срещата 

В с. Трилистник Пловдивско

земеделският производител Красимир Кумчев сподели свои идеи за подобряване на мерките за подпомагане на производителите на плодове и зеленчуци. Богатият му опит при реализацията на продукцията е от полза и за по-малките производители от района, които в последните години се увеличават.

В Областна дирекция „Земеделие“ Сливен


директорът Тодор Братанов запозна колектива с добри практики за сдружаване на земеделски производители в областта.  Представи и специфични за региона земеделски практики, които позволяват да се запази диверсификацията на отглежданите култури и породи животни.

В Бургас


екипа по проекта е посрещнат от цялото ръководство на Областна дирекция (ОД) „Земеделие“. Директорът й Лидия Станкова направи обстоятелствена презентация за развитието на отрасъла за период от 10 години. На състоялата се дискусия се обсъждат актуални въпроси, касаещи поземлените отношения, както на областно, така и на национално равнище.

В с. Александрово, община Поморие,

където се намират съвременни насаждения от различни овощни видове, ръководството на ОД „Земеделие“ - Бургас и началникът на Общинска служба „Земеделие“ - Поморие лично придружиха учените. Вниманието им бе насочено както върху овощните градини, така и върху изградената хладилна база за съхранение на продукцията от тях. Създаденото сдружение на няколко производителя позволява успешна пазарна реализация на реколтата и избягване натиска на търговците. Видяното е пример за  успешна земеделска практика и умело инвестиране на европейски средства, с цел обезпечаване на производствения процес с подходящи машини и съоръжения.