img

ИПЖЗ – Троян: Планинско сирене – резултат от пасящите в Балкана стада

22.03.2022

Животните на ИПЖЗ – Троян пасат около 6 месеца в годината

Работим за това да влезем в съвременните парадигми на земеделието и животновъдството. А най-вече за това да защитим марката планински продукт-дериват, на който са и нашите продукти, разказа доц. д-р Николай Марков, който завежда секцията по говедовъдство и биволовъдство в Института по планинско животновъдство и земеделие – Троян на Селскостопанска академия. Днес екипът на Института отглежда шест породи говеда – традиционно месодайните породи Абердийн Ангус, Херефорд и Лимузин и комбинираните породи Симентал, Монбелиард и Българско родопско говедо, което е изключително добре климатизирано и с добра продуктивност в Троянско. Благодарение на елитните екземпляри, които отглеждат в Института, звеното реализира получената продукция. 

На АГРА 2022 в Пловдив Институтът предложи два млечни продукта – пълномаслено краве сирене и пълномаслено козе сирене, също така сушени сливи и посадъчен материал сливи от сортове „Стенлей” и „Тера”. Нашата работа е съобразена с новия технологичен цикъл, допълни доц. Марков. 

Институтът акцентира върху хибридни форми в животновъдството, респективно в говедовъдството и овцевъдството, които да излязат като стокови на пазара и да превъзхождат изходните форми. Това ще бъде насоката на работата на екипа на Института в Троян. Те извършват различни опити, особено в месодайното говедовъдство и месодайното овцевъдство, тече процес по изпитване. 

От една страна по същество планинският продукт е екологично чист, от друга страна животните, собственост на ИПЖЗ отговарят и на още една категория, която е силно ценена на запад, а именно – пасищно отглеждани животни. Стадата на Института пасат около 5,5-6 месеца в годината, през останалото време се отглеждат оборно. Може да се каже, че са наистина щастливи животни и са спазени екологичните критерии, категоричен е доц. Николай Марков. Това естествено води до това, че продуктите, получени от тях, са екологично чисти и с отличен вкус за българския потребител. Традиционно сиренето на Института по планинско животновъдство и земеделие е добре прието на пловдивска територия и не само. Научното звено винаги е участвало в АГРА. „Около нашият щанд винаги е имало много хора”, разказва доц. Марков. ”Хубавото при нашето сирене, което гарантира и вкусът е, че се прави само от пълномаслено мляко, абсолютно невъзможно е да си позволим заместващи продукти. Рецептата включва само хубаво, чисто, планинско млякозакваска, мая, калций и сол, освен това продуктите се произвеждат при изключително висок, държавно-санитарен контрол.” Институтът участва със своите млечни продукти в базари и организирани мероприятия в района.

Доц. Марков загатна и за работата на колегите си от отдела по ливадарство – те разработват нови тревни смески, целта на които е да надградят развитието на пасищата и културата на българските фермери по отношение на облагородяване и подсяване на пасищата, за да получават по-висока добавена стойност от пасищните си животни.

Целта е получаване на парцелирана паша. 

Екипът от отдела по планинско овощарство, пък работи по производството на малини и касис като посадъчен материал, както разбира се и в посока на традиционната за Троянско слива, благодарение на която възниква и Института по планинско животновъдство и земеделие. Той е пряк наследник на основания през 1910 г. Държавен овощен разсадник, преобразуван по-късно в Опитна станция по сливовата култура (1953 г.) с указ на княз Фердинанд, след това Опитна станция по овощарство и планинско земеделие (1959 г.) и КОС (1962 г.). Те разработват различни сортове сливи, които намират приложение на българския пазар. 

Един от основните проблеми, които в последните години се обострят, е липсата на изпълнителски кадри, характерна за целия животновъден сектор в България. Нивото на заетост в животновъдството е специфично, работата е постоянна, което прави намирането на работна ръка много трудно. А в Троян работят така, че за животните да се полагат оптимални грижи, да има индивидуално отношение към всяко едно животно и хуманно отношение. Отминаващата пандемия от covid-19, както и войната в Украйна, оказват своето влияние в животновъдния сектор – в Института отчитат повишение цени на фуражи, хранителни добавки и услуги, което рефлектира и върху крайния продукт на ИПЖЗ – Троян. Доц. Марков призовава за намеса от страна на държавата във връзка с това, че броят на животните у нас драстично намалява.