img

Партньорска среща по проект BIOEASTsUP в София

28.11.2022

В периода 17-18 ноември 2022 г. Селскостопанска академия бе домакин на партньорска среща по проект BIOEASTsUP.  Проектът стартира в края на 2019 година и се изпълнява от международен консорциум с 21 партньора, сред които и Селскостопанска академия. 

Събитието бе открито от г-н Георги Събев - зам. министър на земеделието и проф. дн инж. Мартин Банов – председател на Селскостопанска академия.

Срещата имаше за цел да се обсъдят постигнатите резултати и очертаят следващите стъпки за реализирането на оставащите задачи до края на проекта през месец март 2023 година. 

Стана ясно, че за иминалите три години е постигнато много за поставяне на солидна основа за стратегическо мислене на политическо и експертно ниво. Равносметката е за създаване на силни макрегионални мрежи в подкрепа на визията и целите на инициативата BIOEAST. 

Една от основните теми на срещата бе финализирането на концепцията за биоикономика на 11-те държави участнички в инициативата BIOEAST. Партньорите по проекта от всяка държава следва да разработят проекти на национални концепции за биоикономика, които да бъдат представени за междуведомствени обсъждания и одобрение от заинтересованите лица и в последствие да бъдат използвани при разработване на националните стратегии за биоикономика. Българският напредък по тази тема бе презентиран от проф. Красимира Кънева – представител на Селскостопанска академия и Национална контактна точка за инициативата BIOEAST.

В рамките на настоящия проект през последната година и половина стартира и подготовката на Макрорегионална програма за стратегически изследвания и иновации (SRIA). Тя има за цел да предостави на държавите-членки и европейските институции стратегическа програма за изследвания и иновации в подкрепа на биоикономиката, основана на знанието, в макрорегиона BIOEAST, като същевременно да укрепи и цялото Европейско изследователско пространство. Документът ще бъде представен на обществеността по време на планирания за месец март 2023 година Конгрес по биоикономика в гр. Варшава, Полша.

Както концепцията за стратегия, така и SRIA ще подпомогнат страните от инициативата BIOEAST за развитието на кръговата биоикономика.