img

Открит ден за “ИНОВАТИВНИ И ФУНКЦИОНАЛНИ ХРАНИ” в Института по консервиране и качество на храните - Пловдив

11.11.2019

На 8 ноември Институтът по консервиране и качество на храните (ИККХ) - Пловдив, който е в структурата на Селскостопанска академия, проведе Открит ден на тема “Иновативни и функционални храни”. Инициативата протече при голям интерес от страна на присъствалите директори и учени от системата на Селскостопанска академия: Института по зеленчукови култури „Марица“ - Пловдив, Института по криобиология и хранителни технологии - София, Института по овощарство - Пловдив, Институт по растителни генетични ресурси - Садово, Националния център по земеделие и животновъдство - Смолян, Лаборатория ЛБ Лакт Бас ЕООД - гр. Пловдив. 

Старт на Открития ден даде директорът на Института по консервиране и качество на храните – Пловдив доц. д-р Тодорка Петрова. В приветствието си тя очерта накратко историята и световните тенденции в създаването на функционални храни и дългогодишните усилия на учените от ИККХ именно в тази посока.

В рамките на инициативата бяха представени осем презентации с различен актуален фокус. С изложението си по темата “Ядивни опаковки за плодове: череши и праскови с хитозанови опаковки” доц. д-р Габор Живанович запозна присъстващите с опита си от прилагането на ядивни опаковки за съхраняване на пресни череши и нарязани праскови. Ас. д-р Мария Момчилова представи материала “Функционални храни. Функционални ингредиенти, използвани в технологията на месни продукти”, с който присъстващите бяха информирани за възможностите за създаване на функционални месни продукти (месо-зеленчуков пастет). Ас. д-р Живка Горанова запозна аудиторията с „Приложение на натурални функционални ингредиенти в тестени сладкарски изделия“, а гл. ас. д-р Кристина Иванова сподели опита си от „Оползотворяване на отпадни суровини от пивоварната промишленост за получаване на функционални храни“. Неоспорим интерес предизвика презентацията Сорбционни характеристики и експериментално съхранение на брашно от гроздови семки“на ас. д-р Аделина Богоева. Интересен и изчерпателен обзорен материал на тема „Функционални храни – състав, получаване и приложение“ бе поднесен от гл. ас. д-р Здравко Манев. Асистент д-р Александър Йовчев също успя да предизвика дискусия с доклада „Оценка на вторичните продукти при преработката на домати“. 

Програмата бе допълнена от презентацията “COST Action: CA18210 - Oxygen sensing a novel mean for biology and technology of fruit quality (Кислородната чувствителност - нов индикатор за биологията и технологията на качеството на плодовете)”, с която доц. д-р Габор Живанович запозна присъстващите с тази COST акция, в която той е член на Управителния комитет.

Финал на Открития ден бе заключителното слово от акад. Мария Балтаджиева - управител на Лаборатория „ЛБ Лакт БАС” и неоспорим експерт в създаването на пробиотици.

След приключване на дискусиите присъствалите на инициативата бяха запознати с лабораториите и апаратурата, предизвикали определения им интерес.