img

Онлайн информационен семинар с участието на Институт по фуражни култури – Плевен, ССА

01.09.2020

На проведения на 27 август 2020 г. онлайн семинар организиран от НССЗ (Териториален областен офис - гр. София) и Институт по фуражните култури - Плевен към Селскостопанска академия - София на тема: "Възможности за борба с плевелите при някои фуражни култури" се включиха над 55 участници с различна насоченост и интереси. Освен земеделски стопани, участваха активно научни работници, студенти, консултанти и други заинтересовани лица.

Лекторът доц. д-р Пламен Серафимов от Институт по фуражните култури – Плевен в първата част на онлайн семинара представи презентация в която акцентира върху: 

  • Общоекологичният проблем на заплевеляването при фуражните култури и необходимостта от разработване и прилагане на нови стратегии и подходи за борба срещу плевелите при тях;
  • Възможности за борба срещу плевелите при едногодишни и многогодишни  житни и бобови фуражни култури;
  • Минимализиране на негативния ефект от прилагането на хербициди;
  • Възможностите за биологичен контрол срещу паразитни плевели (кускута) при люцерна.

Доц. д-р Серафимов разясни предимствата на съвременните хербициди пред други методи за борба с плевелите и подчерта необходимостта от прилагане на  интегрирания подход за борба срещу тях. 

Акцентира върху избора на хербицид в зависимост от видовия състав и степента на заплевеляване, съобразен с фенофазата от развитието на културата при едногодишни и многогодишни житни и бобови фуражни култури в зависимост от метеорологичните условия. Представени бяха някои иновативни технологични решения за биологичен контрол, алтернативната борба срещу плевелите, както и приложението на алелопатията, като елемент в стратегията за борба срещу плевелите, които може да изгледате запис на семинара на YouTube канала на НССЗ.

Във втората част на семинара Пламен Банчев, експерт в териториалния областен офис на НССЗ в гр. София, представи основните изисквания по мярка 21 „Извънредно временно подпомагане за земеделските стопани и малки и средни предприятия, които са особено засегнати от кризата, предизвикана от COVID-19“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. и възможностите за подкрепа на земеделски стопани.

Можете да свалите презентацията оттук.