img

Нов научен комплекс в Пловдив ще изследва селскостопански храни с уникална апаратура

29.01.2021

Агробиоинститут – София към Селскостопанска академия е част от екипа на учените, започнали работа по проект за изграждане на Национален научно-иновационен комплекс „Научноизследователска инфраструктура в областта на храни, хранене и здраве, обвързана с участието на България в паневропейска инфраструктура FNH-RI (FNH-RI BUL)”. Целта на проекта е да се изгради научна инфраструктура с уникално оборудване за произвеждане на изследвания в областта на храните, храненето и здравето, както и да се създаде научноизследователски потенциал за решаване на задачи от фундаментален и приложен аспект в агрохранителната система , биотехнологиите и медицината.

Повече за партньорите, визията на проекта и подробности около неговото финансиране и изпълнение четете в цялата информация на уебсайта „ Агро Пловдив”: