img

Министър Танева на среща със земеделски производители в Института по царевицата в Кнежа: 1.7 млрд. лв. ще получат фермерите до края на 2020 г.

14.08.2020

Министър Танева на среща със земеделски производители в Института по царевицата в Кнежа: 1.7 млрд. лв. ще получат фермерите до края на 2020 г.

На 13 август в Института по царевицата (ИЦ) Кнежа, който е в структурата на Селскостопанска Академия (ССА), беше организирана среща с министъра на земеделието, храните и горите Десислава Танева. На срещата присъстваха проф. д-р инж. Мартин Банов - председател на ССА, доц. д-р Наталия Петровска – директор на Института в Кнежа и заместникът й доц. д-р Валентина Вълкова, Николай Маринов - директор на Главна дирекция „Земеделие и регионална политика” в Министерство на земеделието, храните и горите (МЗХГ), Илийчо Лачовски кмет на община Кнежа и заместниците му Капка Митева и Цветомир Миловски. На срещата беше представена дейността и научните постижения на Института по царевицата и обсъдени възможностите за съвместни проекти и допълнително финансиране на структурите.

Организирана беше и среща със земеделски производители от общината и други населени места в област Плевен. Министър Танева съобщи, че това е най-тежката година за земеделския сектор и фактор за изпитанията е сушата. „В няколко области, предимно в Източна България, сушата на практика предизвика невиждани поражения и в момента добивите са на рекордно ниски нива. Имаме близо 1 млн. пропаднали декара под 100% при зърнено-житните култури“, уточнява Десислава Танева според информация от пресцентъра на аграрното ведомство.

Министърът допълва, че за облекчение, улеснение и гарантиране на сеитбата за следващата година, ДФ „Земеделие“ е открил прием по мярката за кредитиране за сеитбата, при по-широки параметри, като общ бюджет и като максимален таван, и като ставка на декар. До 25 лв./дка Фондът кредитира за торове и семена за есенната сеитба.

По оперативни данни добивът на пшеница тази година е между 4,6 млн. и 4,7 млн. тона. Около 1,5 млн. тона са за местно потребление, изхранване, хляб, фуражи и семена. Така извън вътрешното потребление, страната ни ще има възможност за износ на над 3 млн. тона. Предварителните прогнози за общите добиви на слънчоглед са за близо 1,5 млн.тона, а на царевицата – за над 2,5 млн. тона, съобщи министър Танева. 

В Института по царевицата в Кнежа тя проведе среща със земеделски производители от общината и други населени места в област Плевен, на която ги запозна с индикативния график за предстоящите плащания по схемите и мерките за директни плащания за Кампания 2020, както и за държавните помощи. Министърът припомни, че в момента текат приемите по de minimis за животновъди и пчелари. Предвиденият бюджет по помощта de minimis за фермери, отглеждащи крави, юници, биволи, овце-майки и кози-майки, е 25 660 000 лв. Броят на потенциалните бенефициенти е над 21 хил. По de minimis за пчеларите е определен финансов ресурс в размер на близо 5 млн. лв., като потенциалните бенефициенти са над 6 хил. Ставката за подпомагане е 7 лв. на пчелно семейство.

Министър Танева съобщи, че предстои да бъде открит и приемът по de minimis за плодове и зеленчуци, винени лозя и маслодайна роза, както за пропаднали площи (плодове и зеленчуци) под 100%. Бюджетът за помощта е над 19 млн. лв. 

От 19 август стартира и приемът по извънредната мярка Covid-19. Подмярка COVID 1 е с бюджет 93,5 млн. лева и обхваща чувствителните сектори „Плодове и зеленчуци“, „Маслодайна роза“ „Винени лозя“, „Декоративни растения“, „Животновъдство“ (говеда, биволи, овце и кози) и „Пчеларство“. Подмярка COVID 2 е с бюджет 5,5 млн. лева и обхваща всички останали направления в областта на растениевъдството и „Животновъдство“ (свине и птици). Всички кандидати следва да имат регистрация по реда на Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани. Министър Танева призова земеделските производители да бъдат активни в програмирането на новия програмен период. Тя допълни, че в него няма да се прилага критерий „селски район“ за земеделските стопани, кандидати за подкрепа по инвестиционните мерки на ПРСР и увери, че„това е най-значителната промяна и е по искане на бранша. По този начин ще бъде осигурена равнопоставеност“. 

В Плевенска област се изпълняват над 250 проекта за близо 100 млн. лв. по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР 2014-2020). Почти половината от тях вече са разплатени, съобщи министърът на земеделието Десислава Танева при откриването на обновена сграда на детска градина „Звездица“ в град Кнежа. Обектът е реконструиран по проект на общината по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от ПРСР 2014-2020 г.

През тази година земеделските стопани ще получат най-много плащания. До края на календарната 2020 г. по сметките на фермерите ще постъпят 1.7 млрд. лв., обяви земеделският министър Десислава Танева пред журналисти в Кнежа, съобщават от пресцентъра на ведомството. Тя допълни, че това е станало възможно с финансови инструменти, които бяха предоставени от Европейската комисията, по предложение на България. По думите й, именно поради тази причина е станало възможно и програмирането на мярка „COVID-19“. Възможността, която ЕК ни предостави, бе да прехвърлим бюджет от ПРСР за 2021г. към директните плащания“, припомни Танева.

След приключване на срещата Институт по царевицата – Кнежа представи демонстративно поле с 60 царевични хибрида от всички групи на зрялост и направления на използване. Интересът на земеделските производители към българските хибриди нараства, а стопаните сподеят, че са изключително доволни от ранните и средно ранни хибриди на Института, които се представят отлично през 2020 година при недостиг на влага и трайно засушаване. Отлични отзиви има и за по-късните хибриди, които стопаните са заложили за силаж. Предимствата на българската селекция и хибридие на Института са в това, че са създадени в типичните за страната агроклиматични условия, адаптирани са към тях и успяват да реализират висок добив и добра печалба от декар.