img

Култивиране на мащерка в Източните Родопи–семинар на открито за земеделски производители в Опитна станция по земеделие - Кърджали

06.06.2023

На 1 юни 2023 г. в опитното поле на Опитна станция по земеделие в Източните Родопи (ОСЗИР) в Кърджали, звено от Държавно предприятие „Научно-производствен център“ на Селскостопанска академия, се проведе информационен семинар на тема „Култивиране на мащерка в Източните Родопи”

Мероприятието беше организирано от областният офис на Национална служба за съвети в земеделието (НССЗ) в Кърджали, съвместно с Опитната станция.

Лекторът на семинара - гл. ас д-р Елица Благоева запозна земеделските стопани с биологичните особености на видовете мащерка, основните изисквания за култивирането им, както и с различията в състава и качеството на етеричното масло

В опитното поле на станцията в Кърджали на присъстващите бяха представени чуждестранни сортове мащерка, както и българска селекция със сортовете Слава и Пагане на Института по розата и етеричномаслените култури (ИРЕМК) в Казанлък към Селскостопанска академия

Опитното насаждение е създадено през 2021 г. по съвместен проект на ИРЕМК – Казанлък и ОСЗИР – Кърджали на тема „Оценка на продуктивния потенциал на произходи бял риган (Origanum vulgare subsp. hirtum (Link) Ieswaart) и мащерка (Thymus sp.), оглеждани в условията на Източните Родопи“