img

Кръгла маса на БТПП и ССА в подкрепа на иновациите в институтите на Академията

27.10.2020

На 23 октомври т.г. Съветът по иновации и Enterprise Europe Network към Българска търговско-промишлена палата, в сътрудничество с ръководството на Селскостопанската академия (ССА), организираха и проведоха Кръгла маса на тема: „Перспективи пред развитието на иновациите в институтите на Селскостопанската академия“. В инициативата участваха председателят на Селскостопанска академия проф. д-р инж. Мартин Банов, заместникът му проф. д-р Виолета Божанова, директори и научни работници в институти от структурата на Академията, редом с експерти от БТПП и нейни партньорски организации и фирми.

Доц. Йосиф Аврамов, д-р по икономика, член на УС на БТПП и съпредседател на Съвета по иновации при Палатата откри деловата програма на Кръглата маса. Той припомни скорошната съвместна среща на ССА и БТПП с българския еврокомисар по иновации, научни изследвания, култура, образование и младеж Мария Габриел, като акцентира върху дадената от нея висока оценка на потенциала на Селскостопанска академия за създаването на иновативни продукти. 

Председателят на Академията проф. д-р инж. Мартин Банов благодари на БТПП за предоставеното домакинство на Кръглата маса и оцени инициативата като актуална и дори малко закъсняла във времето. Конкретно в рамките на Кръглата маса директори на институти и учени от структурата на Академията представиха фундаментални научни и научно-приложни изследвания в областта на аграрния сектор и храните.

Проф. д-р Виолета Божанова, заместник - председател на ССА изнесе уводна лекция за „Растителната селекция като иновационен процес“ (свалете презентацията). Презентацията й илюстрира значението на растителната селекция за създаване на добавена стойност за земеделието и икономиката и опазване на природната среда. Подчертан беше фактът, че растителната селекция не само генерира иновации – основно нови сортове, но и използва високотехнологични иновации. Внедряването им в селекционния процес налага осигуряването на допълнителни инвестиции, които са с голяма възвращаемост. 

Проф. дн Стефан Гандев, Директор на Институт по овощарство, Пловдив, представи „Съвременни методи при производството на овощен посадъчен материал“ (свалете презентацията)В презентацията беше представен иновативен метод за получаване на посадъчен материал от овощни видове чрез клонално микроразможаване. 

В презентацията си на тема: „Наука и иновации в подкрепа на зеленчукопроизводството“ доц. д-р Даниела Ганева, директор на Институт по зеленчукови култури (ИЗК) „Марица” – Пловдив към ССА (свалете презентацията) показа, че България разполага с богат генофонд на зеленчукови култури. Стана ясно как ръководеното от нея научно звено на Академията е разработило актуални и работещи пряко за същинското зеленчукопроизводство у нас проекти по европейски програми с ефективно вложен финансов ресурс. Селекционните постижения - сортове и хибриди зеленчукови култури са основният и водещ актив на ИЗК-„Марица”. За поредна година Институтът ще се включи в събитията, отбелязващи Европейската нощ на учените, финансирани по проект REFRESH от Европейската комисия по дейностите Мария Склодовска-Кюри на програма „Хоризонт 2020“, съобщи доц. Ганева.

Доц. д-р Елица Петрова, директор на Институт по рибни ресурси - Варна, към ССА представи презентация на тема „Проучване на рибните и нерибни ресурси на Черно море - опит и предизвикателства“ (свалете презентацията). Научноизследователският институт към ССА и наследник на първата морска биологична станция с аквариум в България е с амбициозни текущи изследвания за определяне състоянието на рибните и нерибни морски ресурси – биологично състояние на популациите и запаси, с цел устойчива експлоатация. В презентацията са отразени  проектите и дейностите на института в областта на опазване на морското биоразнообразие, климатични промени с оглед смекчаване на негативните въздействия.

Проф. д-р Димитър Николов от Института по аграрна икономика към ССА представи част от разработките по проект „Теоретични модели за развитие на дигиталното земеделие” (свалете презентацията) . На практика това са ефективни бизнес модели, които могат да се използват успешно в дигиталното земеделие. Присъствието му днес е неизменна част от съвременното конкурентоспособно селскостопанско производство. 

Проф. д-р Живко Кръстанов от Земеделски институт - Стара Загора представи „Иновации в животновъдството“ (свалете презентацията).  Важен акцент в изложението му бе представянето на разработените развъдни програми за съхранение на генетичното разнообразие при различните уникални с качествата си български породи животни.

За участниците и аудиторията на провелата се Кръглата маса стана пределно ясно, че основният актив на Селскостопанска академия са разнообразните интелектуални продукти. За това красноречиво говорят и фактите: общият брой на поддържаните от структурните звена на ССА сертификати за закрила на сортове и животни през 2019 г. е 356, което представлява около 85 % (най-висок дял) от всички издадени и поддържани сертификати за сортове, хибриди и линии растения и породи животни в България. От тях, поддържаните сертификати за сортове културни растения са 343 и 13 за породи животни. 

Решаването на проблемите, свързани с интелектуалната собственост и през 2020 г. ще бъде основна задача пред ръководството на Селскостопанска академия. 

След презентациите и дискусиите на Кръглата маса се състоя Церемония по награждаването на победителите в Конкурсите на Съвета по иновации при БТПП за 2019 г. Наградите бяха в следните три категории, съответно за: 1. Най-успешна иновационна фирма 2. Най-добър иновационен проект 3. Най-перспективен стартъп. Институт по зеленчукови култури „Марица“ – Пловдив от структурата на Селскостопанска академия бе удостоен с наградата в категорията „Най-добър иновационен проект“. Председателят на ССА връчи почетния диплом за научното звено на директора на Института доц. д-р Даниела Ганева.