img

ИЗС - Русе с покана за втора демонстрация за подобряване на уменията на земеделските производители

11.04.2024

На 14 май 2024 г. Институт по земеделие и семезнание (ИЗС) „Образцов чифлик” – Русе ще проведе втора демонстрация по проект № BG06RDNP001-1.004-0003 „ТРАНСФЕР НА ЗНАНИЯ И ПОДОБРЯВАНЕ УМЕНИЯТА НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ ЗА КОНКУРЕНТНОСПОСОБНО И УСТОЙЧИВО ЗЕМЕДЕЛИЕ” по подмярка 1.2 „Демонстрационни дейности и действия по осведомяване” от мярка 1 „Трансфер на знания и действия за осведомяване” по Програма за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 година.

Желаещите да присъстват на демонстрацията трябва да бъдат регистрирани земеделски стопани или наети в техните стопанства.

Предварително, при нас се попълва карта за участие (Приложение №3 от условията за изпълнение), като е необходимо да се представи наличен УНИКАЛЕН ИНДЕНТИФИКАЦИОНЕН НОМЕР (УИНЗС) НА ЗЕМЕДЕЛСКИЯ СТОПАНИН И ТРУДОВ/ГРАЖДАНСКИ ДОГОВОР НА НАЕТИТЕ В СТОПАНСТОТО!

На участниците ще бъдат осигурени две кафе-паузи, обяд и ще им бъдат поети транспортните разходи – гориво (при представен голям талон на автомобила и фактура, удостоверяваща цената на горивото от деня на демонстрацията) или автобусен билет.

Демонстрация на тема:

„ИНОВАТИВНИ ЕЛЕМЕНТИ ОТ РАСТИТЕЛНО-ЗАЩИТНИТЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРИ БОБОВИ КУЛТУРИ”

8.30 – 9.00 Регистрация, получаване на материали, кафе

9.00 – 1030 Биологична ефикасност на системи от хербициди при леща” (демонстрацията ще бъде проведена в опитното поле на ИЗС „Образцов чифлик”).

Лектор: гл. ас. д-р Светлана Стоянова

Една дейност, с продължителност от 2 учебни часа по 45 min.

10.30 – 10.45 Кафе пауза

10.45 – 12.15 Биологична ефикасност на системи от хербициди при леща” и „Възможности за замяна на инсектициди с биологични продукти с инсектицидна активност срещу основни неприятели при грах” (демонстрацията ще бъде проведена в лабораторния комплекс на ИЗС „Образцов чифлик”)

Лектори: гл. ас. д-р Светлана Стоянова и гл. ас. д-р Евгения Жекова

Две дейности, с продължителност от 2 учебни часа по 45 min.

12.15 – 13.15 Обяд

13.15 – 14.45 Възможности за замяна на инсектициди с биологични продукти с инсектицидна активност срещу основни неприятели при грах” (демонстрацията ще бъде проведена в опитното поле на ИЗС „Образцов чифлик”).

Лектор: гл. ас. д-р Евгения Жекова

Една дейност, с продължителност от 2 учебни часа по 45 min.

14.45 – 15.00 Кафе пауза

15.00 – 16.30 Предсеитбено третиране на семена от зърнено-бобови култури с биологични продукти, като фактор за подобряване на здравния статус на растенията” 

(демонстрацията ще бъде проведена в лабораторния комплекс и опитното поле на ИЗС „Образцов чифлик”).

Лектори: гл. ас. д-р Евгения Жекова и гл. ас. д-р Светлана Стоянова

Една дейност, с продължителност от 2 учебни часа по 45 min.

16.30 Приключване на демонстрационните дейности.


КРАЕН СРОК ЗА ПОПЪЛВАНЕ НА КАРТА ЗА УЧАСТИЕ ДО 26 АПРИЛ 2024 Г.

ОЧАКВАМЕ ВИ!

МОЛЯ, ИЗПРАТЕТЕ ПОПЪЛНЕНИТЕ И СКАНИРАНИ КАРТИ ЗА УЧАСТИЕ НА  E-MAIL: izs.rousse@gmail.com

За повече информация на телефон:

082 820 801 – централа ИЗС „Образцов чифлик”

088 211 9785 – Светлана Стоянова