img

ИЗС „Образцов чифлик” – Русе с демонстрация за подобряване на уменията на земеделските производители

10.04.2024

На 29-ти март 2024 г. Институтът по земеделие и семезнание (ИЗС) „Образцов чифлик“ – Русе стартира изпълнението на проект „Трансфер на знания и подобряване уменията на земеделските производители за конкурентоспособно и устойчиво земеделие“ по Програмата за развитие на селските райони. 

Проведена беше първата от одобрените демонстрационни дейности на тема: „Усъвършенстване уменията на земеделските производители при резитба и формиране на лоза“

Демонстрацията премина при засилен интерес и в нея участваха максимално допустимия брой от 30 земеделски стопани и наетите в техните стопанства.

Доц. д-р Галина Дякова и ас. Ралица Минчева запознаха участниците с целта, задачите и техническите правила при резитбата на лозата. Демонстрирана беше и резитба за формиране на средностъблен Гийо, както и правила и техники за извършване на резитба при лозата. Лекторите демонстрираха как се установява потенциалната родовитост на лозите, с цел при резитбата те да бъдат правилно натоварени с пъпки. Част от участниците показаха своите умения. 

Гл. ас. д-р Илиана Иванова запозна участниците с икономически важните болести при лозата, както и навременното и безопасно прилагане на растително-защитните мероприятия. Д-р Иванова подчерта, че опазването на лозята от болести е един от най-важните фактори за достигане на по-високи добиви и качество на продукцията. На участниците бяха показани фитопатологични обекти с болести, като им беше дадена възможността да работят самостоятелно с определители, лабораторни лупи, микроскоп, справочници и други пособия.

Особен интерес предизвика демонстрираната от доц. д-р Галина Дякова и ас. Ралица Минчева резитба за поддържане на средностъблен Гийо на плододаващи лози. Посочени бяха принципите на резитбата, времето на извършване, биологията и същността на операцията. Беше дадена възможност на някои от участниците да приложат уменията си и чрез корекции да се изгладят някои грешки в изпълненията си.

С резитбата на лози при измръзване участниците бяха запознати от доц. д-р Галина Дякова и ас. Ралица Минчева. Бяха посочени критичните температури за измръзване при лозата и коригиращите резитби при различна степен на поражение от ниски температури. 

Така участниците в демонстрацията ще могат да разпознават икономически важните болести при лозата и да предприемат навременни действия по техния контрол, а чрез правилно извършване на резитбените операции при формиране и поддържане на средностъблен Гийо и при измръзване на лози, значително ще се повишат техните умения и ще постигнат подобряване на някои механични и технологични показатели на гроздето, а и неговата цена.