img

ИЗК – Кюстендил и Slow Food – България в кампанията "Биоразнообразие в чиния" на фермерския пазар "Произведено във фермата"

28.10.2020

Днес Институтът по земеделие – Кюстендил гостува на фермерския пазар „Произведено във фермата“.

Събитието е организирано от Slow Food в България в рамките на кампанията "Биоразнообразие в чиния", осъществявана в партньорство с институти на Селскостопанска академия.

Slow Food обединява сили с фермерския пазар, организиран от Биоселена, за да се включи в събитията на европейската кампания Good Food Good Farming (Добра храна, добро земеделие), финансирана от програма LIFE на ЕС (DG ENV NGOs Operating grant 2020, LIFE19NGO/SGA/IT/100015).

От 10 до 18 часа на пазара гостува Институтът по земеделие – Кюстендил, за да бъде отбелязан съвместно Празникът на земеделската наука (25.10.2020). Селекционерите от Института представят есенното ябълково разнообразие, което поддържат, облагородяват и развиват. В градините на Института се отглеждат около 450 сорта ябълкови сорта и хибрида, които се изпитват в различни направления.

Чрез участие във фермерските пазари и чрез обсъжданията между производители и граждани, Slow Food в България надига глас, за да призове отново за добра храна и добро земеделие.

Посетете уебстраницата на Slow Food в България