img

ИЗ - Кюстендил и НССЗ проведоха успешно обучителен семинар с демонстрация

26.02.2024

Информационно – обучителен семинар с демонстрацияна тема:

„Примерна резитба за формиране и плододаване при круши. Агротехнически мероприятия за подобряване на продуктивните прояви на дърветата“

На 16.02.2024 г. в с. Багренци, общ. Кюстендил се проведе информационна среща – семинар с демонстрация на тема „Примерна резитба за формиране и плододаване при круши. Агротехнически мероприятия за подобряване на продуктивните прояви на дърветата“, организиран от НССЗ, TОO – Кюстендил и Институт по земеделие /ИЗ/ Кюстендил  към Селскостопанска академия. Мероприятието се състоя в овощната градина на земеделски стопанин Валентин Иванков, където присъстваха 31 души – овощари от областта, пчелари, представители на ОДБХ – Кюстендил и научни работници от Институт по земеделие – Кюстендил към ССА.

На събитието проф. д-р Димитър Сотиров от Институт по земеделие – Кюстендил, представи на   участниците важни принципи и практики при резитбата за формиране и плододаване на круши. Професорът разкри, че основен принцип при резитба на едногодишни круши е дръвчето да се съкрати на 70-80 см. след засаждане,  за да може от 50 см. да се подведат първите скелетни клони. Целта е да се предизвика развитието на най-ниските клони, короната да стане по-ниско формирана, за да може дървото да стане  по-стабилно. Беше направена демонстрация на  резитба за формирането на вретеновидната корона. Лекторът поясни, че задължителен принцип за изграждане на здрав скелет на дървото е да се избере първия етаж, като при резитбата се оставят скелетни клони с по-голям ъгъл (по-голямо отклонение), като останалите с по-малък трябва да се изрежат, тъй като дървото става неустойчиво и чупливо. Стремежът е към отваряне на короната, за да прониква светлина и да се запазят вътрешните плодни клони, тъй като те бързо умират.

Професорът акцентира и върху друг важен принцип във връзка с плододаването при крушите, той представи на участниците, че без значение от вида на короната на дървото (вретено, подобрена етажна и др.), формата в която трябва да се събира короната трябва да е конусовидна, т. е. долните клони да бъдат изнесени по-силни, като качвайки се нагоре към върха, да стават все по-къси, целта е да не се получава засенчване, при което дървото няма цвят и плод. Проф. Димитър Сотиров поясни, че е важно премахването на преплитащите се клони в дървото, тъй като те създават условия за развитието на листни въшки, акари и пр.

Проведе се и дискусия между участниците и лектора по време на демонстрацията. Зададени бяха въпроси, свързани с  наличието на централен клон при резитба;  причините и условията, при които трябва да се изграждат конструкции при крушата; подходящи подложки при засаждане на круши; устойчиви сортове круши; препарати за провеждане на растително-защитни мероприятия при крушата  и пр.

През втората част на семинара Ивона Новакова - главен експерт от ТОО -Кюстендил на НССЗ запозна участниците с възможностите, условията, сроковете и необходимите документи за участие в схемата за държавна помощ “Помощ за компенсиране разходите на земеделските стопани, свързани с изпълнение на мерки по Националната програма за контрол на вредителите в трайните насаждения през зимния период”, както изпълнението на одобрени проекти по ПРСР 2014-2020 г. Дейностите на НССЗ по подмярка 2.1.2 "Консултантски услуги за малки земеделски стопанства" от мярка 2. Възможностите за подпомагане по интервенции за млади и малки стопани от СПРЗСР 2023-2027 г.