img

ИРР-Варна на Заключителната конференция по проект TIMMOD

16.05.2022

На 6-ти май 2022 г. се проведоха две събития в рамките на проект TIMMOD (Насърчаване на технологични иновации в мониторинга и моделирането на морската околната среда за оценка на рибни и нерибни ресурси): 

- Регионален семинар за валидиране на Иновативна Стратегия и заключителна конференция, с домакин Институт за делтата на река Дунав, в гр. Тулча, Румъния.

Финалната конференция TIMMOD събра повече от 90 участници на място и паралелно с това почти 20 се присъединиха към събитието онлайн. Конференцията беше официално приветствана от д-р биол. Мариан Тудор – генерален директор на Национален институт за изследване и развитие на делтата на Дунав Тулча, последван от приветствени речи от г-н Габриел Теодоси Маринов – управител на биосферния резерват в делтата на Дунав Тулча, д-р Елица Петрова –  Институт по рибни Ресурси Варна, ССА – водещ бенефициент , г-н Лусиан Едуард Симион – представител от Общинския съвет на Тулча, г-н Габриел Франциск Стика – генерален директор на Националната администрация (ANAR) – Букурещ и г-н Мариан Кириак – директор на Националната агенция за рибарство и аквакултури Тулча (ANPA ).

 - Семинар за валидиране на регионална стратегия, за окончателна обратна връзка и принос към Иновационната стратегия на TIMMOD. Иновационната стратегия на TIMMOD е  предназначена да обедини национални, регионални и европейски политики и регулации, съчетани с нови информационни политики и технологии за по-голяма прозрачност на приложението на морското иновативно оборудване. Визията на Стратегията е да направи Черно море по-чисто, чрез мониторинг и моделиране на морската среда с помощта на съвременни инструменти и да осигури устойчиво използване на черноморските рибни ресурси, както и живите водни ресурси.