img

ИРР – Варна представя данни за черноморските приоритетни видове на среща под егидата на Генералната комисия GFCM, FAO

09.06.2021

Последната седмица  31 май – 4  юни 2021 под егидата на Генералната комисия за Средиземно и Черно море GFCM, FAO и BlackSea4Fish Project се проведе Работен семинар за дънни морски проучвания и подготовка на данни за черноморските приоритетни видове.

Иннститут по рибни ресурси  – Варна, ССА участва активно и представи научни данни за калакан, рапана и черноморска акула.

След 12 юни 2021 започват научни експедиции във връзка с работата на ИРР – Варна по три проекта – за оценка на запаса на рапани, за определяне на основните зони с по-значителни количества на видовете от групата на белите миди, както и във връзка с прилагането на иновативна техника.

В края на месец юни 2021 г. стартира демонстрационно наблюдение пред северното крайбрежие с  високо резолюционен мултилъчев сонар - който позволява откриване и характеризиране на обекти във водния стълб,  измерване на батиметрия и характеризиране на морското дъно, както и получаване на геореферирани данни в реално време. Тази задача се изпълнява по проект TIMMOD:“ Насърчаване на технологичните иновации в мониторинга и моделирането на околната среда за оценка на рибни и нерибни ресурси“, по програмата  Черноморско трансгранично сътрудничество. 

Информация за дейността на ИРР има на обновения уеб сайт:

https://www.ifrvarna.com/index.php/bg/