img

ИРГР - Садово подписа два договора за сътрудничество с Казахстанския научно-изследователски институт по земеделие и растениевъдство

29.05.2023

На 22.05.2023 г. директорът на ИРГР доц. д-р Катя Узунджалиева подписа два договора за научно сътрудничество - с Казахстански Национален Аграрен Изследователски Университет (KazNARU) - Алмати и с Казахстански научно-изследователски институт по земеделие и растениевъдство (KazNIIZR) – Алматинска област в области от взаимен интерес. Официален представител на KazNARU е проф. д-р Гулвира Есенбаева - преподавател в Катедра „Агрономство, селекция и биотехнологии“. Програмата на посещението включваше посещение на Националната генбанката, Музея на земеделската наука в Садово и участие в Открит ден на ИРГР. Сътрудничеството е осъществено благодарение на мобилност по проект на ССА по програма Еразъм+ (Договор № 2021-1-BG01-KA131-HED-000003303) на двама учени от ИРГР в KazNARU през периода 02-08.04.2023 г.