img

ИРЕМК със Свидетелство за Полезен модел – „ Микроапарат за дестилация на лавандула и други етеричномаслени суровини"

27.06.2022

Институтът по розата и етеричномаслените култури , гр. Казанлък получи от Патентно ведомство Свидетелство  за регистрация на полезен модел за „Микроапарат за дестилация  на лавандула и други тревни суровини“. Иновацията ще намери приложение както в областта на науката, така и в индустриалната преработка на етеричномаслените култури.  Конструкцията му позволява  да се избегнат недостатъците на масово използваните до момента лабораторни апарати за водна дестилация при суровини с високо естерно съдържание, каквито са лавандула, салвия скларея и др. тревни или зърнени материали. Освен това с него се постига максимално близка симулация на промишления  резултатите за добива на етерично масло.  Разработката е на доц. д-р Ана Добрева.

Апаратът ще се използва в лабораторната практика при определяне съдържанието и качеството на етерично масло.